Žiaci základných škôl môžu opäť kresbami vyjadriť ako si predstavujú náročnú prácu vojakov

Ministerstvo obrany SR vyhlásilo v poradí už 17. ročník výtvarnej súťaže „Vojaci očami detí“. Žiaci základných škôl tak majú opäť možnosť kresbami vyjadriť ako si predstavujú náročnú prácu vojakov. Ich výtvarné diela sú zároveň spätnou väzbou pre rezort obrany ako deti vnímajú ozbrojené sily a ich prácu pre obranu vlasti.

Aj tentokrát sa do súťaže môžu zapojiť jednotlivci, ale aj kolektívy zo základných škôl. Svoje práce musia záujemcovia poslať najneskôr do 11. mája 2018. Súťažné príspevky budú rozdelené do dvoch kategórií, a to mladších a starších žiakov. Výtvarné práce budú následne hodnotené porotou zloženou z výtvarníkov, zamestnancov rezortu obrany a profesionálnych vojakov. Vyhlásenie výsledkov sa uskutoční na podujatí Dňa detí s Ozbrojenými silami SR 2. júna 2018 vo Svidníku. Autori troch najlepšie hodnotených prác oboch kategórií získajú zaujímavé ceny a ich práce budú uverejnené v mesačníku Obrana, ako aj na rezortnej internetovej stránke. 

Každá práca musí byť pre splnenie podmienok označená menom autora, jeho ročníka, spiatočnou adresou, adresou školy, telefónnym kontaktom a dátumom narodenia. Príspevky je potrebné posielať na adresu Redakcia OBRANA, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava v obálkach označených nápisom SÚŤAŽ.

Pre rezort obrany ide o jednu z foriem spolupráce so školami, ktorou chce  u žiakov prehĺbiť záujem o tému obrany a bezpečnosti svojej vlasti. Predchádzajúce ročníky súťaže potvrdili, že záujem o túto problematiku medzi deťmi rastie, o čom svedčí takmer dvojnásobný nárast počtu príspevkov medzi rokmi 2016 a 2017.

Scroll to Top