12. Národná púť Ordinariátu OS a OZ SR do Ríma.


 
V dňoch 17. – 23. septembra 2017 sa vojaci, policajti, hasiči, colníci, zástupcovia ZVJS a čestná stráž zúčastnili 12. Národnej púte Ordinariátu OS a OZ SR vo Vatikáne a v Ríme pod vedením vojenského ordinára J. E. Mons. Františka Rábeka. Úvod púte patril sv. omši v Katedrále sv. Šebastiána v Bratislave – Krasňanoch. Otec biskup privítal účastníkov púte a hovoril o význame absolvovania tejto púte najmä po stránke, duchovného prínosu púte,  pre každého účastníka.
Po absolvovaní nočnej cesty v autobusoch, nový deň patril návšteve rodiska sv. Františka – Assisi. Sv. omšu v Bazilike sv. Kláry celebroval Mons. Rábek spolu s prítomnými kňazmi. Po večernom ubytovaní sa pútnikov, ráno bola  sv. omša v Bazilike sv. Petra, za účasti zástupcov veľvyslanectva vo Vatikáne. Po sv. omši nasledovala spoločná modlitba litánií pri hrobe sv. Jána Pavla II. Uniformovaní  účastníci absolvovali návštevu Švajčiarskej gardy a popoludní pokračovali pútnici prehliadkou Vatikánskych záhrad a návštevou ďalšej z pápežských bazilík – Baziliky sv. Pavla za hradbami.
         V stredu  je vo Vatikáne  generálna audiencia pápeža Františka, ktorej sa zúčastnili aj účastníci 12. Národnej vojenskej púte. Osobitný pozdrav im venoval aj Svätý Otec František.  Po generálnej audiencii pútnici absolvovali  významné stretnutie s jediným žijúcim slovenským kardinálom, J. E. kardinálom Jozefom Tomkom po ktorom nasledoval presun pútnikov  na miesto, pre Ordinariát OS a OZ SR najvýznamnejšie, do Baziliky sv. Šebastiána, patróna Ordinariátu. kde sv. omšu celebroval Mons. Rábek spolu s prítomnými kňazmi.   
         Predposledný deň púte sa začal prehliadkou Vatikánskych múzeí a Sixtínskej kaplnky. Sv. omša sa konala v ďalšej z pápežských bazilík – Bazilike Sancta Maria Maggiore, po ktorej pokračovali prehliadkou Baziliky sv. Praxedy a sv. Vavrinca.
         Posledný deň 12. Národnej púte Ordinariátu Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov Slovenskej republiky patril sv. omši v Bazilike sv. Klementa, kde je hrob sv. Cyrila za účasti p. Petra Sopku, mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca SR pori Svätej stolici, so zástupcami veľvyslanectva, p. Jána Šotha, veľvyslanca SR v Talianskej republike, so zástupcami veľvyslanectva a p. plk. Ing. Stanislava Zatorskeho, pridelenca Policajného zboru v Talianskej republike.  Zostávajúci voľný  čas pútnikov bol venovaný prehliadke historických pamiatok Ríma – Colossea, Forum Romanum, Fontana di Trebi … Pred odchodom z Ríma si slovenskí pútnici prezreli Baziliku sv. Jána v Lateráne a Sväté schody. Záverečnú sv. omšu  slúžil ordinár J. E. Mons. František Rábek, spolu  s prítomnými kňazmi v kasárňach v Klagenfurte v Rakúsku, vo vojenskom kostole zasvätenému  Povýšeniu sv. kríža, počas ktorej pútnici poďakovali  Otcovi biskupovi za úspešnú púť, po záverečnom požehnaní Otec biskup posvätil účastníkom púte zakúpené devocionálie.

Scroll to Top