150 rokov DHZ v Trnave

V piatok 30. novembra bola v Štátnom archíve v Trnave na Štefánikovej ulici slávnostná vernisáž výstavy „Bohu na slávu, blížnemu na pomoc „ ktorá mapuje 150. ročnú históriu dobrovoľných hasičov v Trnave. Na slávnosti boli prítomní zástupcovia dobrovoľných a profesionálnych hasičov, riaditeľka archívu, zástupcovia mesta a pozvaní hostia.  V rámci tohto významného jubilea boli medailou primátora mesta Trnava ocenení dlhoroční dobrovoľní hasiči, ktorí sa významným spôsobom podieľali na formovaní a rozvoji DHZ ako aj  pozvaní hostia.  Takisto bola do života uvedená a požehnaná nová hasičská zástava. Na  výstave, venovanej špeciálne tejto príležitosti je možné sa oboznámiť zo 150. ročnou históriou dobrovoľníkov v Trnave, pozrieť si originálny zápis o schválení prvých stanov DHZ Trnava, historické fotografie a rôzne artefakty. Podľa riaditeľky archívu p. Júlie Ragačovej sú to všetko originály, ktoré pochádzajú z fondu archívu a rôznych súkromných zbierok. Výstava bude prístupná do konca apríla 2019.
Scroll to Top