16. výročie vzniku ordinariátu


Dňa 28. februára 2019 si Ordinariát Ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky pripomenul už šestnásť rokov od svojho založenia. Ordinariát bol kánonicky erigovaný 1. marca 2003 pápežom Jánom Pavlom II. Jeho prvou katedrálou sa stal Kostol svätého Jána z Mathy v Bratislave a jeho prvým ordinárom sa stal bývalý pomocný nitriansky biskup Mons. František Rábek, ktorý 17. februára 2019 oslávil svoje životné jubileum sedemdesiat rokov.
         Túto udalosť si členovia ordinariátu pripomenuli pri slávnostnej svätej omši v Katedrále svätého Šebastiána v Bratislave o 15:30. Svätej omše sa okrem kňazov a veriacich zúčastnili trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch, bratislavský eparcha Mons. Peter Rusnák, bratislavský pomocný biskup Mons. prof. ThDr. Jozef Haľko, PhD., nitriansky biskup Mons. prof. ThDr. Viliam Judák, PhD., ďalej sa svätej omše zúčastnil minister obrany Peter Gajdoš, Náčelník generálneho štábu, gen. Ing. Daniel Zmeko, rektorka akadémie Policajného zboru v Bratislave Dr. h. c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD., ďalšia generalita a iní vzácni hostia.
         Úlohou ordinariátu je prinášať svetlo Kristovho evanjelia všetkým tým, čo slúžia našej vlasti. Každý útvar, každé prezídium a aj každý ústav na výkon väzby je personálnou farnosťou, ktorá má svojho pastiera. Nech teda Pán Boh požehná našu diecézu, nášho biskupa, všetkých kňazov i jej veriacich! 

Scroll to Top