29. júna 2018 navštívila LOTN, a.s. významná návšteva velenia ozbrojených síl USA a NATO

Hlavným cieľom návštevy predstaviteľov velenia ozbrojených síl USA a NATO v Afganistane bolo zhodnotenie aktuálneho stavu opráv  na dodanej technike afganského letectva. Presnejšie ide o opravy štyroch vrtuľníkov Mi-17V5 realizovanej v LOTN v rámci projektu podpísaného medzi LOTN a NSPA (NATO Support and Procurement Agency).

Delegácia bola vedená generál majorom  Barre R. Seguin-om, veliteľom vzdušných síl NATO v Afganistane a generál majorom Patrick W. Burden-om, zástupcom veliteľa NATO pre transformáciu Afganských ozbrojených síl. Medzi členmi delegácie boli aj zástupcovia NSPA.

Obchodný riaditeľ LOTN Vladimír Šimanský, oboznámil účastníkov návštevy o histórii a aktuálnom stave  spoločnosti.

Riaditeľ úseku údržby Alfonz Liška detailne odprezentoval aktuálny stav opráv všetkých štyroch vrtuľníkov vrátane informácie, že generálna oprava prvého vrtuľníka bola úspešne ukončená, čo bolo potvrdené aj inšpektormi zákazníka prítomnými na stretnutí. Prvý vrtuľník je pripravený na odoslanie do Afganistanu.

Informácia o dokončení opravy vrtuľníka ako aj výsledky ďalších rozhovorov boli vedením delegácie prijaté s veľkým uspokojením. Vďaka pozitívnemu priebehu tejto významnej udalosti sa LOTN otvárajú ďalšie možnosti opráv vrtuľníkov v rámci kontraktu NSPA.

  

   

Scroll to Top