Stanovisko Ministerstva obrany SR k vyjadreniam generála Macka

Pán generál Macko nás dnes s obľubou kritizuje, a pritom si asi neuvedomuje, že bol roky v najvyšších veliacich funkciách Ozbrojených síl SR. Kritizuje tak teda vlastne výsledky svojej vlastnej práce a dehonestuje prácu svojich dlhoročných kolegov. Asi mu treba pripomenúť, že ako prvý zástupca náčelníka Generálneho štábu OS SR sa osobne podieľal tak na tvorbe všetkých strategických dokumentov, ako aj Koncepcie rozvoja Vzdušných síl SR, ktorej súčasťou je aj zámer o budúcnosti nadzvukového letectva vrátane jeho operačných požiadaviek. Je nám veľmi ľúto, že svoje osobné neuspokojenie a hnev na celý svet zameriava práve na náš rezort, ale predovšetkým na ozbrojené sily, o ktorých vždy tvrdil, že mu na nich záleží. Sám sa predsa roky prezentoval heslom: “Všetko pre vojaka.” Škoda, že zostalo iba pri slovách… Veď čo viac môže po sebe zanechať politické vedenie ministerstva obrany, ak nie novú modernú špičkovú techniku pre vojakov, ktorú tak akútne potrebujú. Napĺňanie Bezpečnostnou radou a vládou SR schváleného Dlhodobého plánu rozvoja a výstavby ozbrojených síl, a teda modernizácia, je pre súčasné vedenie alfou a omegou. Pripomíname, že pán generál Macko sa rozhodol odísť sám, no netreba zatvárať oči nad tým, že aj on je plne zodpovedný za stav, v akom ozbrojené sily sú. Zdôrazňujeme, že na vysokých veliacich funkciách a predovšetkým vo funkcii prvého zástupcu náčelníka Generálneho štábu OS SR pôsobil roky, a teda mohol viesť veci k lepšiemu.
Scroll to Top