30. výročie Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou


 

Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou  bol daný do užívania dňa 3. novembra 1988  Rozkazom Ministra spravodlivosti. Ako ústav pre odsúdené ženy zaradené do I., II. a III. nápravnovýchovnej skupiny a pre mladistvé ženy so sídlom v Trnave. 
Politické a spoločenské zmeny, ktoré sa začali 19. novembra 1989 v bývalom Československu zásadne ovplyvnili ďalší vývin ústavu.
Z 960 odsúdených žien bolo amnestovaných  814  a následne prepustených na  slobodu. Väzenstvo v tom čase  zasiahla vlna nepokojov. Vzniknutá situácia vo väzenských zariadeniach viedla k destabilizácii a oslabeniu bezpečnosti a následne vyvrcholila podpálením leopoldovskej pevnosti. V marci roku 1991 došlo k zmene profilácie trnavského ústavu. V súčastnosti je ústav profilaktikovaný na výkon trestu dsúdených mužov v minimálnom stupni stráženia, počtom odsúdených je to najväčší ústav na Slovensku.
Na pozvanie vedenia ústavu, dňa 26.10.2018 slávil vojenský ordinár Mons. František Rábek sv. omšu vo väzenskej kaplnke sv. Maximiliána Kolbe za hojnej účasti príslušníkov a zamestnancov zboru. Na slávnosti koncelebrovali Mons. Bartolomej Juhás, generálny vikár, kpt. PaedDr. Gabriel Dzvoňár, väzenský dekan a kpt. Mgr. Rastislav Firment, väzenský kaplán.  V tento jubilejný deň ústavu, ordinár vyzdvihol obetavú a psychický náročnu prácu personálu. Prítomných vyzval, aby čerpali silu v živej vode ktorou je pre nás Ježiš Kristus. V modlitbe otec biskup vyprosoval  všetkým požehnanie, vytrvalosť v dobrom, zmysel pre spravodlivosť v Kristovom duchu. Po ukončení sv. omše program pokračoval slávnostným služobným aktívom.
Scroll to Top