Agenda 878. rokovania Fóra pre bezpečnostnú spoluprácu OBSE o regionálnej spolupráci v obrane

878. rokovanie Fóra pre bezpečnostnú spoluprácu OBSE pod vedením Slovenskej republiky ako predsedajúcej krajiny pokračovalo diskusiou o vojenskej regionálnej spolupráci so zameraním na vojenskú a obrannú spoluprácu V4.

S prezentáciou výsledkov najmä vyšehradskej spolupráce vystúpil predstaviteľ Ministerstva obrany Maďarska ako zástupca súčasnej predsedníckej krajiny V4 György Rábai, vedúci sekcie pre obrannú politiku. Za slovenskú stranu ako nasledujúcu predsednícku krajinu Vyšehradskej štvorky od júla tohto roka vystúpil Bohuš Kuchta, politický riaditeľ Ministerstva obrany Slovenskej republiky. Obaja predstavitelia sa vo svojom vystúpení zamerali najmä na zhodnotenie doterajšej obrannej a vojenskej spolupráce všetkých krajín Vyšehradskej štvorky a spolupráce vo formáte Stredoeurópskej iniciatívy, kde je Maďarsko v súčasnosti tiež predsedníckou krajinou. Vo svojich vystúpeniach podčiarkli, že je to práve regionálna spolupráca, ktorá nadobúda osobitný rozmer v súčasnom zmenenom bezpečnostnom prostredí. Rovnako zdôraznili rastúci význam tejto spolupráce, ktorý má aj praktické výsledky.

Za veľký úspech vo V4 v oblasti obrany považuje Slovensko nedávno zavŕšený proces prípravy zmluvy medzi SR a ČR o spolupráci pri vzájomnej ochrane vzdušného priestoru. Slovensko tiež informovalo, že pred nadchádzajúcim predsedníctvom V4 pod jeho vedením plánuje ministerstvo obrany posilniť svoju úlohu pri koordinácii pozícií v oblasti spolupráce medzi NATO a EÚ, ako aj pri budovaní bojovej skupiny EÚ. V agende EÚ nám ide predovšetkým o zvýšené úsilie pri výmene skúseností pri spolupráci v PESCO a naštartovaní diskusie o možnostiach spoločného projektu PESCO v druhej vlne projektov.
 
Účastnícke štáty (delegácia EÚ, Rumunsko, ČR, Poľsko, USA) v reakcii na vystúpenia rečníkov ocenili výber témy, transparentnosť zoskupenia, pričom zvýraznili prínos spolupráce štátov V4 na zvyšovaní bezpečnosti a dôvery v Európe.  

Na záver vystupujúci vyjadrili pripravenosť zdieľať skúsenosti z regionálnej vojenskej a obrannej spolupráce, ako aj zo spolupráce štátov V4 v ďalších, aj nevojenských  oblastiach.

Scroll to Top