AVÍZO – Medzinárodná konferencia „Fenomén Štefánik“


Ústredie EPS v OS SR a OZ SR Vás srdečne pozýva na medzinárodnú konferenciu „Fenomén Štefánik“, ktorá sa uskutoční v dňoch 13.-14. mája 2019.

Program konferencie:

13.5.2019 – Výstup na Mohylu (Košariská; Mohyla na Bradle;)

• do 15,30 hod – príchod do Košarísk
• 15,30 – 16,00 hod – prijatie starostom Košarísk v múzeu M. R. Štefánika
• 16,00 – 18,00 hod – výstup na Mohylu
• 18,00 – 18,30 hod – pietny akt, kladenie vencov, prejavy, zapálenie vatry, ukončenie

14.5.2019 – Prednášky (Hotel Štefánik, Myjava)

• 08,30 – 09,00 hod  – zahájenie konferencie
• 09,00 – 10,00 hod  – prednáška: M. R. Štefánik a Československé légie
                                      Mgr. Michal Kšiňan, MAS, PhD.
• 10,00 – 10,15 hod – diskusia
• 10,15 – 10,30 hod – občerstvenie
• 10,30 – 11,30 hod-  rozbor filmového diela: „Štefánik. Príbeh hrdinu. Poroba.“
                                PhDr. Pavol Kanis, CSc.
• 11,30 – 11,45 hod – diskusia
• 11,45 – 12,00 hod – občerstvenie
• 12,00 – 13,00 hod – prednáška: Ikonografia Štefánikovho pomníka v Bratislave
                                PhDr. Ferdinand Vrábel
• 13,00 – 13,15 hod – diskusia
• 13,30 – 14,30 hod – obed
• 14,30 – 15,00 hod  – presun do kostola ECAV Myjava
• 15,00 – 16,00 hod – ekumenická bohoslužba, kostol ECAV Myjava, oficiálne ukončenie konferencie

Scroll to Top