AVÍZO – POZVANIE NA KONFERENCIU 100

Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR v spolupráci s Mestom Újezd u Brna pripravujú konferenciu spojenú so slávnostnou ekumenickou bohoslužbou a pietnym aktom.
Konferencia je organizovaná v termíne 14.-15.5.2018 pri príležitosti  osláv 100. výročia vzniku ČSR, konca 1. svetovej vojny a 25. výročia vzniku OS SR.
Na podujatie ktoré sa uskutoční dňa 14.5.2018 od 10,00 hod v DPS Rybárska ulica č.1001, Újezd u Brna, pozývame príslušníkov a zamestnancov silových zložiek SR, ale vítaní budú všetci, ktorých zaujíma téma histórie v kontexte duchovnej služby.

 

Dňa 14.5.2018 od 10,00 – 14,00 hod. na konferencii vystúpia:

Doc. PhDr. Ján Lašek, CSc. Univerzita Hradec Králové s prednáškou História Rakúsko- Uhorska v 19. storočí až do I.svetovej vojny,
DDr. Karl-Reinhart Trauner – Superitendent evanjelickej vojenskej duchovnej služby Rakúska s prednáškou  Duchovná služba v rakúskej armáde,
Brigádny generál Jákob János – Biskup, protestantské biskupstvo Maďarských ozbrojených síl s prednáškou  Duchovná služba v Uhorsku,
 
Sprievodný program dňa 14.5.2018
14,10 – 15,10 hod – obed
15,15 – 16,15 hod – ekumenická bohoslužba, kostol sv. Petra a Pavla Újezd u Brna,
                                predstavenie a uvedenie publikácie – V službe milosrdenstva I –
                                Duchovní na bojiskách európskych a svetových vojen   
16,20 – 16,35 hod – presun na Mohylu mieru
16,40 – 17,10 hod – pietny akt,  kladenie vencov, prejavy, hymny, čestná stráž SR, ČR,
                                mesto
17,10 – 17,25 hod – presun na pohostenie, Penzion a restaurace U Kostela, nám. Sv.
                                Jana 3, Újezd u Brna
17,30 – 19,00 hod – pohostenie
19,00                    – ukončenie 1. dňa konferencie

Na uvedenú aktivitu bude zabezpečený autobus MO SR, zraz účastníkov do 7,45 Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava, odchod autobusu 08,00 hod. na trase Bratislava – Újezd u Brna a späť. predpokladaný návrat do 21,00 hod. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 4.5.2018 mailom na adrese [email protected]  alebo telefonicky 0903824593, 0960317612, prípadne  prostredníctvom svojich duchovných.   
Účastníci si budú hradiť obed v prípade záujmu (cca 5 eur), ostatné náklady  na vrub organizátorov. 

Dňa 15.5.2018 od 09,00 – 13,00 hod. na konferencii vystúpia:

Mgr. Milena Sokolová, PhD. – Ústav politických vied SAV s prednáškou Vznik Československa 1918
plk. ThDr. Marian Bodolló – generálny duchovný OS a OZ SR s prednáškou Duchovná služba OS SR a OZ SR 1918-2018
plk. ICLic.Mgr.et.Mgr. Jaroslav Knichal – hlavný kaplán AČR s prednáškou Duchovná služba AČR 1918-2018

Sprievodný program dňa 15.5.2018
13,10 – 14,10 hod – obed
14,10 – 14,25 hod – presun na Mohylu mieru
14,25 – 16,00 hod – Mohyla mieru, návšteva stálej multimediálnej expozície s názvom-
                               Bitka troch cisárov Slavkov/Austerlitz 1805 

V prípade záujmu o účasť  aj dňa 15.5.2018, zabezpečíme prepravu. Obed a vstup do múzea si účastníci hradia sami (cca 10,- eur). Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 4.5.2018 mailom na adrese [email protected]  alebo telefonicky 0903824593, 0960317612, prípadne prostredníctvom svojich duchovných.  

Scroll to Top