AVÍZO – Vojenský pochod – III. ročník DUCHOVNE PO STOPÁCH HRDINOV SNP

     V súlade so Smernicou o príprave Ozbrojených síl Slovenskej republiky vo výcvikovom roku 2019 Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR (EPS) organizuje III. ročník pochodu „Duchovne po stopách hrdinov SNP“, ktorý v tento rok povedie od Obišoviec do Rožňavy pod vedením duchovných ekumenickej pastoračnej služby.

     Na toto podujatie pozývame predovšetkým príslušníkov a zamestnancov silových zložiek SR. Vítaní sú všetci, ktorí si okrem schopnosti zvládnuť náročnú trasu pochodu  prinesú aj ochotu zamýšľať sa nad odkazom hrdinov SNP a pri jednotlivých zastávkach rozjímať nad etickými hodnotami, ktoré vyvierajú z biblického učenia a viery v Boha. Vojenský pochod EPS organizuje v spolupráci so Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov, mestskou a obecnou samosprávou, školami po trase pochodu a angažovanými obyvateľmi miest a obcí, aby sme si spoločne pripomenuli mená a osudy tých, ktorí nasadili svoje životy za slobodu a svojbytnosť svojich národov. 
     Zároveň EPS touto aktivitou chce napomôcť k vytváraniu dobrých vzťahov medzi príslušníkmi ozbrojených zložiek SR a civilným sektorom a poskytnúť dostatok impulzov pre ich ďalší rozvoj na prospech zveľaďovania duchovných, etických a morálnych hodnôt ľudu našej krajiny.

Termín pochodu:  22.-24.05.2019

Trasa pochodu: Obišovce – Košice – Moldava nad Bodvou – Rožňava  (celková dĺžka – 88 km)

Pre zabezpečenie stravy určujeme účastnícky poplatok vo výške 20 €, ktorý účastníci uhradia pri úvodnej registrácii u VÚ 7945 – Prápor RCHBO Rožňava
Maximálny počet prihlásených účastníkov je 100.
Ubytovanie – každý účastník musí mať spací vak a karimatku, ubytovanie v škole a v priestoroch kultúrneho domu.
Prevoz väčšej batožiny medzi jednotlivými úsekmi bude zabezpečený.
Zraz účastníkov pochodu je v Rožňave v priestoroch Práporu RCHBO (Šafárikova 109, Rožňava), kde je zabezpečené aj parkovanie osobných motorových vozidiel. Požiadavku na parkovanie je potrebné uviesť v prihlasovacom formulári.

Program pochodu:

22.05.2019
– do 7,45 zraz účastníkov, VÚ 7945 – Prápor RCHBO, Šafárikova 109, 048 01 Rožňava,  
– do 8,15 admin, organizačné pokyny,
– od 08,15 – 9,25 presun autobusmi Rožňava – Moldava nad Bodvou – Košice – Obišovce (pamätník padlým partizánom v 2. sv. vojne),

1. deň pochodu na trase: OBIŠOVCE – KOŠICE cca  24 km
– OBIŠOVCE – KYSAK po ceste cca  1 km (čas 15 min.)  cca 10,00 – 10,15
– KYSAK (po červenej) – PRIELOHY cca 7 km (čas 2,15), cca 10,15 – 12,30
– PRIELOHY –  S.REPY – KRÁĽ. STUDŇA  – JÁNOŠOVÁ LÚKA cca 6 km (čas 1,40), cca 12,45 – 14,25         
 STUDENÝ OBED (každú účastník vo vlastnej réžii) – cca 14,25 -15,00
– JÁNOŠOVÁ LÚKA – NAD KAVEČANMI – KAVEČANY – NAD SUCHOU DOLINOU – ŠTADIÓN  LOKOMOTÍVY KOŠICE cca 9 km (čas 2,10), cca 15,00 – 17,10
– ŠTADIÓN LOKOMOTÍVY KOŠICE – Evanjelické gymnázium Škultétyho 10, Košice 2,6 km ( čas 30 min.), cca 17,10 – 17,45
– ubytovanie, večera 18,00 hod. (bude zabezpečená teplá večera)

23.05.2019

– 6,45 – 7,15 raňajky, Evanjelické gymnázium Košice, Škultétyho 10 (budú zabezpečené teplé raňajky)
– do 7,55 presun k Pamätníku neznámeho protifašistického bojovníka na Štúrovej ulici CCA 1,6 KM
– od 08,00 – 08,15 kladenie vencov pri pamätníku, príhovor
– do 08,30 – presun do ECAV kostola na Mlynskej ul.
– 08,35 – 09,00 krátka bohoslužba 
– do 9,15 presun na žst Košice
– 9,23 – 9,40 presun vlakom na trase Košice – Moldava nad Bodvou (R 82 German)

2. deň pochodu na trase: MOLDAVA NAD BODVOU – ŠTÓS cca  35 km
– MOLDAVA NAD BODVOU – DEBRAĎ 7 km , (čas 1,20), cca 09,45 – 11,05
– DEBRAĎ – MEDZEV cca 11,6 km (čas 2,30), cca 11,05 – 13,20
– OBED v Medzeve … 13,20 – 14,00 (bude zabezpečený teplý obed)
– MEDZEV – sedlo JEDĽOVEC – PRÍPORČIE – ŠTÓS kúpele cca 15,5 km (čas 4,45), cca  14,00-18,40     Kladenie vencov Štós Kúpele – pamätná tabuľa Laco Novomestský
– ŠTÓS KÚPELE – ŠTÓS cca 1,7 km (čas 30 min) reál 18,40 – 19,10
– ubytovanie kultúrny dom Štós,  večera 19,10-20,00 (bude zabezpečená teplá večera)

24.05.2019

– 6,45 – 7,25 raňajky, Kultúrny dom Štós (budú zabezpečené teplé raňajky)

3. deň pochodu na trase: ŠTÓS – ROŽŇAVA cca 28,5km  
– ŠTÓS – ŠTÓS KÚPELE – SMOLNÍK  6,9 km , (čas 2,05), cca 07,30 – 09,35 hod
– SMOLNÍK – ÚHORNÁ v.n. – UHORNIANSKÉ SEDLO cca 8,5 km (čas 2,25), cca 09,35 – 12,00
– OBED (bude zabezpečený studený obed – dovoz VÚ 7945 Rožňava, 12,00 – 12,30
– ÚHORNIANSKÉ SEDLO – PAČA – ODBOČKA NA PAČU – ROŽŇAVA 12,1 km (čas 3,10), cca  12,30-15,40
– 15,40 – 16,00 hod Šafáriková 5, Rožňava ECAV kostol,
– 16,10 – 16,25 Kladenie vencov Pamätník osloboditeľov v parku pred základnou školou na Zlatej ulici
– do 16,35 presun do kasárni VÚ 7945 Rožňava, ukončenie 3. ročníka pochodu.
Pitný režim počas raňajok, obeda a večere bude zabezpečený, na trasu pochodov je nutné vziať dostatok tekutín.
     Záujemcovia o túto aktivitu nech vyplnia záväzný prihlasovací formulár, ktorý je súčasťou týchto pokynov (TU) a zašlú ho najneskôr do 13.5.2019 na jednu z kontaktných adries podľa príslušnosti. Upozorňujeme, že počet účastníkov môže byť limitovaný.

Kontaktné adresy:
– Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR, email
[email protected]  kontaktná osoba kpt. ThDr. Dávid VARGAEŠTOK, tel. 0903 480 413, 0960 317 620, fax 0960 317 619
– Úrad ekumenickej pastoračnej služby GŠ OS SR, e-mail [email protected]  tel. 0960 313 418, fax 0960 313 417

Viac informácii, prípadne odpovede na otázky  môžu záujemcovia získať aj na telefónnych číslach duchovných EPS, prípadne zamestnancov Ústredia EPS, ktoré nájdete na stránke www.ustreps.sk v kontaktoch.

Scroll to Top