Bojová skupina EÚ krajín V4 bude od júla opäť v pohotovosti

Bojová skupina Európskej únie krajín V4 bude od pondelka 1. júla opäť v pohotovosti. Slovenská republika deklarovala pre potreby jej nasadenia 229 príslušníkov Ozbrojených síl SR. V pohotovosti bude do 31. decembra 2019. 

 

„Bojová skupina EÚ krajín V4 je určená na plnenie širokého spektra úloh v rámci medzinárodného krízového manažmentu vo vzdialenosti 6000 km od Bruselu. Aj týmto spôsobom sa Slovenská republika podieľa na riešení otázok medzinárodnej bezpečnosti,“ povedal minister obrany SR Peter Gajdoš. Ako ďalej uviedol, bojovú skupinu tvorí celkovo 2250 príslušníkov ozbrojených síl zúčastnených štátov. „Ich pripravenosť potvrdilo certifikačné cvičenie COMMON CHALLENGE 19, ktoré sa uskutočnilo v máji v Poľskej republike,“ doplnil. Zároveň zdôraznil, že ide o pohotovosť a pre reálne nasadenie by bol v zmysle platnej legislatívy potrebný súhlas Národnej rady SR.

 

Príslušníci Ozbrojených síl SR a vojenskí policajti budú v rámci bojovej skupiny pôsobiť vo veliteľských štruktúrach, v dopravnej rote, multifunkčnej čate radiačnej, chemickej a biologickej ochrany, v čate na likvidáciu nevybuchnutej munície, výbušnín a nástrah, ako aj v tíme riadenia presunov a zároveň jednotlivo v ďalších zložkách bojovej skupiny. 

 

V prípade prijatia politického rozhodnutia je bojová skupina EÚ krajín V4 pripravená nasadiť príslušníkov ozbrojených síl na miesto určenia do 10 dní tak, aby nasadené jednotky už mohli plniť úlohy. Jej udržateľnosť je plánovaná na 30 dní a po doplnení až do 120 dní od nasadenia. 

 

Sídlom operačného veliteľstva bojovej skupiny je Krakov. Vedúcou krajinou bojovej skupiny EÚ krajín V4 je Poľská republika, ktorá zároveň plní úlohy v oblasti komunikačných a informačných systémov, ako aj v oblasti spravodajstva a tiež vedúcej krajiny pre jednotku Vojenskej polície. Česká republika je v rámci bojovej skupiny zodpovedná za plnenie úloh v oblasti logistiky a vojenského zdravotníctva. Maďarsko plní úlohy v oblasti ženijných a nebojových spôsobilosti. Do bojovej skupiny EÚ krajín V4 sa na základe vzájomnej dohody zapojí aj Chorvátsko, ktoré bude plniť úlohy v rámci veliteľstva v Krakove.

Scroll to Top