CERTIFIKAČNÝ AUDIT – AR MAK

V termíne od 13. do 17. januára 2020 sa v LOTN konal recertifikačný audit od spoločnosti AR MAK. Audit bol zameraný na dve oblasti. Prvou bola recertifikácia už existujúceho systému údržby vrtuľníkov typu Mi 8MT (Mi-17) a Mi-8MTB-1 (Mi-17-1V), ktorú v LOTN vykonávame od roku 2011. Druhou oblasťou bola nová certifikácia a následné doplnenie certifikátu o novšie modifikácie vrtuľníkov family Mi-8 a to konkrétne o verzie Mi-8AMT (Mi-171E) a Mi-171. Audit vykonala skupina 4 audítorov, ktorí počas týždňa dôkladne preverili každý proces súvisiaci s údržbou vrtuľníkov. Výsledkom celotýždenného dokazovania a spolupráce zamestnancov LOTN, pod vedením riaditeľa Úseku riadenia kvality Ing. Martina Šimonyiho bolo, že dňa 24. januára 2020 bol vydaný obnovený certifikát, aj s doplnenými novými typmi vrtuľníkov, platný do 24. januára 2022. 

Scroll to Top