Duchovné cvičenia kňazov ordinariátu


V dňoch 8. až 12. októbra 2018 sa v Prešove, v exercičnom dome sv. Ignáca konali pravidelné duchovné cvičenia pre kňazov Ordinariátu Ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky. Týchto duchovných cvičení sa zúčastnili katolícki duchovní z Ozbrojených síl Slovenskej republiky, Policajného zboru Slovenskej republiky, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Hasičského záchranného zboru, Horskej záchrannej služby a Finančnej správy Slovenskej republiky.
         Exercície prebiehali pod vedením Mons. prof. ThDr. ThBibl.Lic. Antona Tyrola, PhD. generálneho vikára Spišskej diecézy. Úvody do rozjímania pre kňazov boli ladené v teológii svätého apoštola Pavla na pozadí jeho listov.
         Úlohou každoročných duchovných cvičení je prehĺbiť vieru a duchovný živor kňazov ordinariátu, ktorí pôsobia častokrát vo veľmi náročných pastoračných podmienkach. Veríme, že zasiate semeno Božieho slova prinesie v pravý čas bohatú úrodu.

Scroll to Top