Duchovné cvičenia zamerané na pôst

Duchovní a zamestnanci ekumenickej pastoračnej služby  sa raz ročne stretávajú na tzv. duchovných cvičeniach, aby sa spolu zdieľali, povzbudzovali i „napomenuli“, ak by bolo treba, ale hlavne aby sa utvrdili vo viere a spoločnom zápase o záchranu duší príslušníkov ozbrojených zložiek štátu. Tentoraz sa v dňoch 9. -12. apríla 2019 zišli v zariadení MV SR – CÚZ v Krupine – Tepličky, kde ich v stredu navštívil novozvolený generálny biskup dp. Ivan Eľko. Jemu vlastným spôsobom predostrel účastníkom stretnutia svoj pohľad na pôst, pričom išiel príkladom a sám sa postavil pod autoritu Písma. Vo svojom príhovore zdôrazňoval: Musíme v sebe potláčať svoju prirodzenú náklonnosť k „sebastrednosti“ a uprednostňovať  to Božie – podľa známej výpovede Jána Krstiteľa o Kristovi: On musí rásť a ja sa umenšovať. Jeho rekolekcie s nami nás silno oslovili a povzbudili k úprimnejšiemu životu pred Bohom i ľuďmi.
Vo štvrtok k nám prišiel vysokoškolský profesor Pavel Procházka z Katedry teológie a katechetiky  PF UMB, aby nás uviedol do teológie kresťanskej etiky a venoval sa aj otázkam pastorizácie veriacich v globalizujúcom sa svete.
Vo zvyšnom čase sme sa venovali konkrétnym problémom našej práce a precvičili sme si aj prípravu kázní reflektujúc na Veľkonočné udalosti a zazneli aj prednášky duchovných EPS na jednotlivé etické hodnoty a cnosti.
Scroll to Top