Gorazdov – Močenok


V nedeľu 29. júla sa na Gorazdove, v blízkosti obce Močenok, ktorý je pravdepodobne rodiskom svätého Gorazda, Metodovho žiaka slávila o 9:30 slávnostná odpustová svätá omša, ktorá bola zároveň prenášaná televíznym prenosom prostredníctvom Rozhlasu a televízie Slovenska.
         Slávnostnú svätú omšu slúžil Mons. František Rábek, vojenský ordinár a tiež rodák z obce Močenok. Otec biskup vo svojej homílii povzbudil celý národ k tomu, aby sa z radosťou zúčastňoval na nedeľnej liturgii. Práve dôstojné slávenie liturgie je jedným z odkazov svätých Cyrila a Metoda, ako aj jeho žiakov. „Svätá omša nie je produktom zábavného priemyslu a nie je to divadlo. Liturgia je vrchol a prameň života Cirkvi.“ Pripomenul Mons. Rábek vo svojej homílii.
         Po svätej omši si veriaci vypočuli aj úryvok zo staroslovienskeho predslovu k evanjeliu s názvom Proglas, ktorý napísal svätý Konštantín filozof.

Scroll to Top