Odpustová slávnosť sv. Gorazda na Smrekovici


Na Smrekovici v okrese Ružomberok sa 28. júla už po desiaty krát konala odpustová slávnosť ku cti svätého Gorazda, Metodovho žiaka a jeho spoločníkov. Kaplnka  v tejto rekreačnej oblasti bola postavená práve pred desiatimi rokmi a návštevníkom a rekreantom slúži dodnes či už pochádzajú z civilného prostredia alebo z prostredia Ozbrojených síl.
         Slávnostnú svätú omšu slúžil o desiatej hodine v prítomnosti kňazov a pútnikov ordinár Ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky Mons. František Rábek, ktorý v homílii povzbudil veriacich vo vernosti duchovnému i kultúrnemu dedičstvu slovanských vierozvestov a ich nasledovníkov. Toto dedičstvo spočíva najmä v dôstojnom slávení a duchovnom prežívaní svätej liturgie, ktorá bola popri hebrejčine, gréčtine a latinčine preložená aj do staroslovienskeho jazyka uznaného za rovnocenný liturgický jazyk zásluhou sv. Cyrila a Metoda.

Scroll to Top