Hrob neznámeho vojaka v Bratislave bude dôstojným pietnym miestom pre celoštátne spomienkové slávnosti

Slovensko si uctí hrdinstvá všetkých vojakov padlých v ozbrojených konfliktoch vybudovaním ústredného pietneho miesta. Hrob neznámeho vojaka v Bratislave bude dôstojným pietnym miestom pre celoštátne spomienkové slávnosti. Návrh ideového zámeru dnes schválila vláda SR.  

 

„Slovensko sa týmto krokom pripojí k moderným demokratickým štátom, pre ktoré sú takéto centrálne pietne miesta, najčestnejšie vojnové hroby, samozrejmosťou,“ zdôraznil minister obrany SR Peter Gajdoš s tým, že Hrob neznámeho vojaka bude slúžiť predovšetkým na organizáciu štátnych pietnych aktov. „Všetci hrdinovia, ktorí padli v boji proti neprávosti, utláčaniu a totalite v akejkoľvek forme si zaslúžia, aby sa na ich skutky nikdy nezabudlo,“ zdôraznil. 

 

Areál Hrobu neznámeho vojaka má byť vybudovaný v mestskej časti Bratislava – Staré Mesto medzi Leškovou ulicou a Úradom vlády Slovenskej republiky s rozmermi najmenej 30 x 50 m. Centrálnym prvkom zadania ideového návrhu je monument umiestnený pred čelom vojnového hrobu s ostatkami neznámej vojnovej obete. Jeho umelecké stvárnenie bude predmetom verejnej urbanisticko-architektonickej súťaže.

 

Návrh počíta aj s úpravou okolia monumentu – prístupovej komunikácie, vybudovaním pevnej nástupnej plochy pre účastníkov pietnych aktov, čestnú vojenskú jednotku a hudbu, ako aj s umiestnením stožiarov na vlajky. Ďalej budú v areáli osadené lavičky a osvetlenie, pričom park bude nepretržite strážený prostredníctvom kamerového systému. 

 

Vybudovanie Hrobu neznámeho vojaka bude financované z rezervy vlády SR.

Scroll to Top