ECAV na Slovensku vyslala do PZ SR ďalšieho duchovného

Rady Policajného zboru SR rozšíri ďalší duchovný ekumenickej pastoračnej služby (EPS). V aule evanjelickej bohosloveckej fakulty (EBF UK) bol včera generálnym biskupom Evanjelickej cirkvi a. v. Ivanom Eľkom slávnostne uvedený do duchovnej služby v ozbrojených zboroch evanjelický farár npor. Mgr. Milan Bartko. Pri tejto príležitosti ho prišli pozdraviť predstavitelia a kolegovia z Ústredia  EPS OS SR a OZ SR a rezortných úradov EPS ako aj ďalší vysokí predstavitelia dotknutých inštitúcií či vedúci funkcionári z rezortu vnútra. Inštalačnú bohoslužbu uviedol riaditeľ  Úradu EPS MV SR pplk. Milan Petrula a po úvodnej liturgii sa k vysielanému kňazovi prihovoril generálny biskup na základe slov biblickej postavy – Ján Krstiteľa. Tento dávny prorok, ktorý pôsobil v Judei ešte pred verejným vystúpením Ježiša Krista, kázal krst pokánia.  Vojakom dal radu, ktorá má svoje nadčasové etické opodstatnenie: „Nikoho nevydierajte, ani neudávajte, ale pristávajte na svojom žolde.“  Generálny biskup postavil tento princíp „ne-sebastrednosti“ a potierania svojho egoizmu do pozornosti novému duchovnému pracovníkovi, aby bol v láskavom duchu morálnym príkladom a „robil tak cestu“ novej dobe, v ktorej, tak veríme, sa národ opäť vráti k väčšej dôvere k ozbrojeným zložkám nášho štátu. Potom nového duchovného po predpísanom sľube oficiálne vyhlásil za duchovného EPS a generálny duchovný plk. Marian Bodolló mu odovzdal dekrét o menovaní  do radov  duchovných Ústredia EPS v OS SR a OZ SR. Policajného duchovného po pozdravení jeho novým nadriadeným pplk. Milanom Petrulom oslovila aj  rektorka Akadémie Policajného zboru v Bratislave Lucia Kurilovská a k slávnostnému auditóriu sa prihovoril tiež  dekan Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK Milan Jurík.
Po slávnostnej bohoslužbe mali účastníci možnosť zotrvať v priateľských rozhovoroch počas  pohostenia pri prestretom stole.   
Scroll to Top