Jesenné odborné zhromaždenie duchovných EPS

Duchovní Ústredia ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR (EPS) sa každoročne v jeseni schádzajú na odbornom zhromaždení kvôli rokovaniu o svojom medzirezortnom pláne duchovnej činnosti na budúci rok. Toto pracovno–vzdelávacie zamestnanie sa v tentoraz konalo 16. až 18. septembra pre vojakov a policajtov v dobre známom prostredí – v Centre výcviku Lešť.  Duchovní zo šiestich cirkví, ktoré majú zastúpenie v EPS, ho využívajú aj na vzájomné zdieľanie a povzbudenie k misijnej činnosti.  
V prvý deň večer boli služby Božie s Večerou Pánovou, pod taktovkou Úradu EPS MV SR na čele s riaditeľom plk. Milanom Petrulom. Na druhý  deň, po vykonaní svätej pravoslávnej liturgie mjr. Vladimírom Vargom, riaditeľom Úradu EPS OS SR, duchovní riešili svoje záležitosti a potom sa započúvali do prezentácie mjr. Matúša Šostroneka, veliteľa príslušníkov Strediska CIMIC a PSYOPS. Ten duchovným EPS zaujímavo a zasvätene predstavil prácu tejto jednotky bojovej podpory v oblasti civilno-vojenskej spolupráce a psychologických operácií počas ofenzívnych, defenzívnych a stabilizačných aktivít. Po diskusii sa veliteľ Strediska CIMIC a PSYOPS s generálnym duchovným plk. Marianom Bodolló zhodli na možných bodoch spolupráce v oblasti využitia znalostí duchovných v otázkach religiozity prostredia  a problematiky náboženského povedomia v miestach riešenia medzinárodných kríz.  Druhým prednášateľom bol  Park Sung Kon,  misijný pracovník pre kórejských pracovníkov na Slovensku. I v jeho prípade bolo veľmi zaujímavé  sledovať snaženie kórejských kresťanov, ktorí od roku 1907 vykonali obrovské dielo na misijnom poli svojej krajiny a od roku 1953 v Južnej Kórei, ale i vo svete, kde majú v poslednom období vyše 27 tisíc misijných pracovníkov.
Po vzdelávacom programe prišli na rad vzájomné rozhovory medzi duchovnými v jednotlivých rezortoch i navzájom pri spoločnom posedení, po ktorom nám prišli „na stôl“ nové  úlohy, s ktorými sa nám bude treba popasovať v nastávajúcom období.
 
Scroll to Top