Jesenné Odborné zhromaždenie duchovných EPS v Kováčovej

V súlade s Plánom činnosti Ústredia ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR (EPS) sa 4. – 5. septembra 2017 v Liečebno-rehabilitačnom stredisku Zboru väzenskej a justičnej stráže v Kováčovej konalo odborné zhromaždenie duchovných EPS.  Vojenskí, policajní a väzenskí duchovní EPS popri riešení svojich záležitostí, prerokovali najmä aktualizáciu tohtoročného Plánu spoločných aktivít a návrh budúcoročného plánu činnosti EPS.
Avšak nosnou témou jesenného zhromaždenia bola téma Reformácie a poznávanie cirkví a denominácii, ktoré vzišli z reformačného pohybu v 15. a 16. storočí v Európe. Duchovní si so záujmom vypočuli prednášky fundovaných znalcov cirkevnej histórie a teológie: ThDr. Jana Hradila, ThD. Dr. h. c., biskupa  Cirkvi československej husitskej (CČSH) a Mgr. Mgr. Zsolta Buzu, PhD., farára Reformovanej kresťanskej cirkvi (RefKC). Prvý prednášateľ nám objasnil dobu a pohnuté časy českého obdobia husitizmu  a historickými exkurzami do minulosti svojej cirkvi oboznámil so začiatkom i súčasnou situáciou CČSH. Druhý prednášateľ, nás zasvätil do myslenia veľkého reformačného učiteľa Jána Kalvína a vysvetlil vznik a udomácnenie reformačného vyznania  v Uhorsku.
Keďže duchovní EPS sú do ozbrojených zložiek štátu vysielaní z rozličných cirkví, tohtoročné  slávenie päťstého výročia Reformácie bolo vhodnou príležitosťou k spoznávaniu tých cirkví, ktoré  vzišli z reformačné pohybu v kresťanskej Európe. Duchovní EPS sa zároveň utvrdili v presvedčení, že ich pôsobenie v ekumenickom duchu má svoje korene hlboko v minulosti, na konci stredoveku, pri znovuobjavení základov kresťanskej vierouky a etických hodnôt našej civilizácie.
Scroll to Top