Kondolencia duchovnej službe AČR

Dôstojný brat Plk. ICLic. Mgr. Et Mgr. Jaroslav Knichal,

dovoľte mi, aby som Vám v súvislosti s úmrtím troch vojakov  zo 42. mechanizovaného práporu z Tábora, ktorí boli vyslaní AČR do misie v Afganistane vyjadril úprimnú sústrasť Duchovnej službe Armády Českej republiky.
Vaši vojaci položili svoje životy v obeť pri výkone povolania počas teroristického útoku v afganskej provincii Parwan a ťažko sa hľadajú slová , ktoré by zmiernili bôľ srdca, keď strata blízkej bytosti je nezvratná…
Verím však, že nábožná viera, ku ktorej svojou činnosťou pomáhate, pomôže pozostalým rodinám a blízkym priateľom a známym. Modlím sa, aby v čase smútku, ktorý vaša krajina teraz prežíva, ste využili všetky možnosti duchovného povolania  a Vám zverených v AČR viedli úteche Svätého Ducha.
V tomto vašom navštívení prosím Pána Boha, aby Vám dal svoj pokoj, ktorý prevyšuje každý rozum.

S bratským pozdravom

Plk. ThDr. Marian Bodolló

Odpoveď Hlavního kaplana AČR:

Milý Mariane,

nesmírně si cením a vážím Vaší blízkosti v těchto bolestných dnech pro naši armádu a naši vlast, kdy při plnění služebních úkolů zemřeli tři čeští vojáci na území Afghánistánu. Vyjadřuji vděčnost celému Ústrediu ekumenickej pastoračnej služby v Ozbrojených silách SR a ozbrojených zboroch SR za projevy soustrasti, za modlitby. Zítra v odpoledních hodinách přistanou v Praze ostatky těchto tří hrdinů naší armády a naší vlasti.

Všechny Vás srdečně pozdravuji

plk. gšt. Jaroslav Knichal
Hlavní kaplan

 

Scroll to Top