Deti vojakov v ordinariátnom tábore

Aj tento rok (od 2. júla do 21.júla 2018) sa konal v priestoroch horského hotela Granit Smrekovica ordinariátny letný detský tábor pre deti profesionálnych vojakov i civilných zamestnancov rezortu MO SR a to historicky prvýkrát v dvoch turnusoch po 30 detí (spolu 60).
Krásne a tiché prostredie Liptova na úpätí Veľkej Fatry v „zajatí“ smrekových lesov sa stalo na niekoľko týždňov miestom radosti, hier, modlitieb (denne sv. omša v kaplnke sv. Gorazda na Smrekovici), množstva rozhovorov, fakultatívnych výletov, súťaží, turistických ciest ale i spoznávania nových priateľov v snahe vytvoriť spoločenstvo ľudí prijímajúcich s láskou jeden druhého. Dvaja ordinariátni kňazi : kpt. Slavko Ganaj a kpt. Ján Čupalka opätovne prijali službu viesť i duchovne sprevádzať obidva turnusy v snahe napomôcť k rozvoju života ordinariátnych rodín. Spoločne s kňazmi pomáhali animátori a tiež veľkou pomocou bola dobrá spolupráca s vedením horského hotela a jeho zamestnancami.
Teší nás, že každým rokom rastie záujem i spokojnosť s ordinariátnym letným táborom. Radostným bolo aj tohtoročné stretnutie detí s ordinárom Mons. Františkom Rábekom na mariánskej hore v Levoči počas odpustovej sv. omše.
 
Scroll to Top