Konferencia „Fenomén Štefánik“

V dňoch 13.-14. mája 2019 sa v Myjave za účasti hostí z krajín V4 a Spojených štátov amerických uskutočnila konferencia s názvom „Fenomén Štefánik“, ktorou si Ústredie EPS chcelo pripomenúť a uctiť osobu generála Milana Rastislava Štefánika.

V prvej časti konferencie sa konalo stretnutie nasledovných predstaviteľov vojenských duchovných služieb V4 a USA – plk. Tamás Takács a kpt. Ferenc Szabó z Maďarska; plk. Miroslaw Wola z Poľska; pplk. Miroslav Kloubek, mjr. David Tomčík a práp. Zdeněk Peterka z Česka; plk. David L. Carr z Európskeho veliteľstva USA. Toto rokovanie poctil svojou účasťou aj Náčelník generálneho štábu OS SR genpor. Daniel Zmeko, ktorý ocenil službu vojenských duchovných a poskytol cenné impulzy pre prácu duchovných v rámci jednotiek. Popri predstavení domácich vojenských duchovných služieb sa diskutovalo najmä o postavení a úlohe duchovného v rámci MKM, jeho pôsobení na morálku vojenských jednotiek.

V druhej časti konferencie účastníci navštívili Múzeum Milana Rastislava Štefánika v jeho rodnej obci – Košariská – a následne po pešom výstupe na Mohylu na Bradle si pietnou spomienkou uctili jeho pamiatku a dielo.

Tretiu časť konferencie tvorili prednášky vzácnych hostí: Dr. Michala  Kšiňana o osobe gen. M. R. Štefánika a jeho úlohe pri vzniku Československých légií; Dr. Pavla Kanisa, ktorý svoje rozsiahle bádanie zhrnul do filmového diela „Štefánik. Príbeh hrdinu. Poroba.“, a ktorého časť si účastníci konferencie mali možnosť pozrieť spolu s rozborom tragickej smrti M. R. Štefánika; Dr. Ferdinanda Vrábela o ikonografii Štefánikovho pamätníka v Bratislave.

Konferencia sa ukončila ekumenickou bohoslužbou v evanjelickom kostole v Myjave, na ktorej zvesťou Božieho slova poslúžili plk. Marian Bodolló, generálny duchovný OS a OZ SR a plk. Stanislav Lipka, biskupský vikár Ordinariátu OS SR.

Scroll to Top