Krajiny Vyšehradskej skupiny podporia spoluprácu v oblasti vojenského vzdelávania

Vďaka iniciatíve Akadémie ozbrojených síl SR gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši sa rozšíria možnosti spolupráce v oblasti profesionálneho vojenského vzdelávania. Potvrdili to krajiny V4 slávnostným podpisom Memoranda o porozumení medzi hlavnými vojenskými vzdelávacími inštitúciami týchto krajín.
 
Prvotným cieľom tejto iniciatívy bolo vytvorenie spoločného prístupu v rámci krajín V4 k skvalitneniu výučby aliančných plánovacích a rozhodovacích procesov na operačnej úrovni, ako aj k príprave budúcich expertov na túto problematiku, a to prostredníctvom spoločného koordinovaného úsilia o vytvorenie národných a medzinárodných kurzov v tejto oblasti. Memorandum celkovo rozširuje možnosti spolupráce v oblasti profesionálneho vojenského vzdelávania, ako aj v rámci medzinárodných cvičení študentov kariérnych kurzov a medzinárodných konferencií.
 
Prvým výsledkom tejto spolupráce je vytvorenie a certifikovanie nového medzinárodného kurzu na Akadémii ozbrojených síl s názvom Vstupný kurz plánovania spoločných operácií NATO.
 
Memorandum o porozumení bolo podpísané 13. novembra a predstavuje výsledok intenzívnej spolupráce medzi Akadémiou ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši, Akadémiou vojnového umenia vo Varšave, Univerzitou obrany v Brne a Národnou univerzitou verejnej správy v Budapešti, a to s významnou podporou Veliteľsko-štábnej akadémie Bundeswehru v Hamburgu.
Scroll to Top