Krížová cesta vojakov a sv. omša za účastí mladých v Liptovskom Mikuláši


Stáva sa už tradíciou, že sa v piatok pred Kvetnou nedeľou stretávajú mladí veriaci vo farskom kostole sv. Mikuláša v Liptovskom Mikuláši na pobožnosti Krížovej cesty vojakov. Nebolo tomu inak ani v piatok 23. marca 2018. Pobožnosť Krížovej cesty zorganizovali kadeti a veriaci vojenskej farnosti sv. Jany z Arku pri Akadémii Ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika pre veriacich miestneho farského spoločenstva a niesla sa v duchu „dnešný mladý človek a trpiaci Kristus“. Pobožnosť Krížovej cesty viedol vojenský dekan kpt. Tomáš Huďa, SchP. Pobožnosti Krížovej cesty predchádzalo slávenie mládežníckej sv. omše, ktorú pre farskú ako aj vojenskú mládež celebroval vojenský dekan. V homílii uviedol, že ak sa nám zdá, že svet okolo nás je morálne pokrivený, je to aj obraz toho, že sa za neho modlíme nedostatočne: „Dnešný svet okolo nás je taký, akým sme ho učinili vlastnými modlitbami. Preto naše modlitby sú otcom a matkou všetkého, čo sa deje okolo nás.“ Po sv. omši pokračoval program občerstvením a bratským posedením.
 

Scroll to Top