Letný biblický tábor EPS MV SR

Policajní duchovní úradu EPS MV SR pripravili v termíne od 22.-28. júla letný biblický tábor pre deti príslušníkov a zamestnancov rezortu vo Veľkom Slavkove pri Poprade.
Toto miesto sa stalo už tradičným miestom konania táborov úradu EPS MV SR, nakoľko ponúka skvelý východiskový bod pre rôzne aktivity.  Tohto roku sme obmedzili počet detí na 40 kvôli presunom a celkovej organizácii tábora. Ako hlavnú tému sme zvolili rozprávanie o vyjdení  Izraelitov  z Egyptskej krajiny – a tábor sme nazvali „Cesta životom“.
Pre deti bol pripravený zaujímavý program. Ohromnou výhodou bolo, že sme mali počas tábora zabezpečený autobus na prepravu. V pondelok sme sa vybrali na malú túru k vodopádu Skok a prechádzku okolo Štrbského plesa. V utorok dopoludnia mali deti pripravený program, súťaží a zručností, ktorý zabezpečili policajti zaradení na úseku prevencie kpt. Mgr. Rastislav Štefan z OR PZ Košice okolie a kpt. JUDr. Beáta Zelenáková OR PZ Košice mesto,  ako aj príslušníci policajnej hypológie z Košíc, nstržm. Erik Hajda, por. Bc. Pavol Sušinka, prap. Igor Mroč, ktorí predviedli ukážky práce jazdeckej polície, za čo im patrí veľké poďakovanie.
Popoludní sme navštívili Kežmarok a oboznámili sa s históriou kežmarských protestantských kostolov.
Streda patrila splavovaniu Dunajca, návšteve hradu Stará Ľubovňa spolu s nádherným skanzenom a na záver dňa sme si vychutnali skvelú chuť čokolády v Nestville Chocolate v Hniezdom.
Štvrtok sa deti vyšantili v Aquaparku v Poprade a piatok bol vyhradený pre schladenie sa v Dobšinskej ľadovej jaskyni a zavítali sme aj k Horskej službe v Slovenskom Raji na Čingove, kde sa deti oboznámili so záchranárskou technikou a tí odvážnejší si mohli vyskúšať  zaistenú lezeckú stenu.
Piatkové popoludnie a podvečer patrilo ešte súťažiam a sobota bola dňom rekapitulácie tábora, odovzdávania ocenení balenia a lúčenia sa.
Každý deň sme popri bohatom programe sledovali  v biblickej úvahe s čím všetkým sa stretávali Izraelci na svojom putovaní z Egypta do zasľúbenej krajiny, aké pochybnosti a trápenia prekonávali.
To všetko sme sa snažili aplikovať do dnešnej situácie dôvery v Božie vedenie, spoľahnutie sa na Pána Boha aj v situáciách ktoré neraz nedávajú žiadny logický zmyslel a perspektívu k východisku. To všetko umocňovali aj videá, spoločné piesne a animované biblické príbehy k jednotlivým témam.
Popri biblických témach sme neobišli ani horúcu tému vzťahov na školách a šikane medzi deťmi s cieľom vysvetliť im škodlivosť rozličných narážok, zosmiešňovania a pohŕdania ostatnými.

Poďakovanie patrí policajným duchovým úradu EPS MV SR: mjr. Mgr. Janke Tabačkovej, za celkovú prípravu tábora a mjr. Mgr. Matúšovi Vongrejovi, mjr. Mgr. Jánovi Pacigovi, PhD.  a mjr. Mgr. Alžbete Lucskayovej za ich prístup a zodpovedné zhostenie sa úlohy vedúcich tábora, ako aj Mgr. Dagmar Tomašovičovej za administratívne práce spojené s prípravou tábora.

Bude pre nás potešením , keď sa aj v budúcom  roku budeme môcť stretnúť s novými i stálymi „táborníkmi“ a spoločne prežiť krásny a zmysluplne strávený letný čas.

Scroll to Top