LOTN navštívil Minister obrany SR

Vedenie spoločnosti prezentovalo ministrovi aktuálny ekonomický stav, rozpracované projekty, investície a úspechy, ktoré spoločnosť dosiahla v poslednom období. Zároveň prebehla obhliadka priestorov dielne na výrobu modulov do 3D radarov a ostatných kľúčových pracovísk na údržbu a opravu leteckej techniky. LOTN sú hlavným priemyselným partnerom v projekte obstarania 3D rádiolokačnej techniky pre OS SR a okrem samotnej výroby komponentov sú zodpovedné aj za projektový manažment všetkých slovenských subdodávateľov. Celkový objem zapojenia slovenského obranného priemyslu na zákazke sa zvýšil z plánovaných 37 mil. eur na 45,3 mil. eur.

„Priemyselná spolupráca LOTN a izraelskej spoločnosti ELTA Systems Ltd., ako dodávateľa 17 ks 3D radarov pre OS SR, je príkladom priameho zapojenia slovenského obranného priemyslu do realizácie modernizácie techniky ozbrojených síl, vďaka čomu slovenské podniky získajú nielen finančný zisk spolu s podporou zamestnanosti, ale tiež nové spôsobilosti, ktoré sú tou najlepšou investíciou do budúcnosti,“ vyzdvihol minister obrany.

Generálny riaditeľ Leteckých opravovní Trenčín Ľubomír Galko priblížil, že výroba sa týka dvoch rôznych typov modulov pre 17 radarových antén v celkovom počte 6 740 kusov. „LOTN majú dlhodobú históriu a vysoké renomé v oblasti letectva. Byť hlavným priemyselným partnerom v projekte obstarania 3D rádiolokačnej techniky pre OS SR znamená príležitosť rozšírenia portfólia našej spoločnosti, zvýšenie a udržanie zamestnanosti, získanie skúseností s tak obsiahlym projektom v oblasti projektového manažmentu a v neposlednom rade byť aj v budúcnosti pripravení na podobné obchodné príležitosti,“ uviedol.

Scroll to Top