Martinčania zvládli nástrahy cvičiska v Sučanoch

V priestoroch Posádkového cvičiska Sučany v posledných dňoch februára prebiehalo zamestnanie, určené pre vodičov bojovej pásovej techniky martinského mechanizovaného práporu.

Riadiaci zamestnania Téma 4: Vedenie vozidla v zložitých terénnych podmienkach, ktorým bol veliteľ roty bojovej podpory kapitán Peter Lukáč zdôrazňuje, že jedným z jeho cieľov je zdokonaliť návyky vodičov v jazde v zložitých terénnych podmienkach počas dňa i noci. „V zimných podmienkach preverujeme vodičov, aby sme udržali úroveň ich bojovej pripravenosti. Zároveň ich chceme preveriť, či sú schopní plniť úlohy v sťažených klimatických  a zložitých terénnych podmienkach. Lebo na dráhe sú zvyšky snehu a je rozmočená. Práve takéto podmienky dokonale preveria majstrovstvo každého vodiča,“ konštatuje kapitán Lukáč.

Práve zvyšky snehu a klzký, rozmočený terén na jednotlivých prekážkach dráhy, dlhej  takmer štyri kilometre vodičom sťažovali prejazd. Či už to bol prejazd cez mostovku, či úsekom zátarasov a obmedzených priechodov bez vybočenia. No hádam najväčší rešpekt zo strany vodičov vzbudzoval prejazd brodu. Vodič musel pred prekážkou zaradiť druhý prevodový stupeň a správne nasmerovať vozidlo do prekážky a prekonať ju bez zastavenia.

Zástupca veliteľa martinského mechanizovaného práporu major Vladimír Moško s uspokojením pripomenul, že veľmi pekné výsledky dosiahli vojaci, ktorí v druhej polovici minulého roku úspešne plnili úlohy v Lotyšsku a výborným spôsobom v tejto krajine reprezentovali ozbrojené sily i celé Slovensko. Nakoniec medzi troch najlepších patrili desiatnici: Teodor Petrík, Martin Priedhorský a Jozef Halas.

„Veľké nároky na vodičov kládla jazda v noci za použitia nočných pozorovacích prístrojov. Dochádzalo ku skresľovaniu vzdialeností. Navyše vodiči sa museli v týchto podmienkach vysporiadať s náročnosťou niektorých prekážok. Napríklad mostovky. Prejazd cez ňu vyžadoval veľkú presnosť pri riadení BVP-2.  Výborným spôsobom odriadil činnosť na pracovisku č.1 poručík Ján Moravčík, ktorý má bohaté skúsenosti z predchádzajúcich výcvikov,“ spokojne sumarizoval výsledky zamestnaní jeho riadiaci, kapitán Lukáč. 

Scroll to Top