Medzinárodná vojenská púť v Ríme


Do svätého mesta Jeruzalema pútnikov priťahuje skutočnosť, že tam živý Kristus vykonal všetko to, čo bolo potrebné pre našu spásu. Večné mesto Rím zase bolo požehnané prítomnosťou apoštola Petra, ktorý sa stal zástupcom zmŕtvychvstalého Krista na zemi. Peter spolu s apoštolom Pavlom v tomto meste zomreli mučeníckou smrťou a ich hroby priťahujú pútnikov z celého sveta už takmer dve tisícročia. To je dôvod, prečo na toto miesto putoval aj Ordinariát Ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky na čele so svojim biskupom Mons. Františkom Rábekom, so svojimi vojakmi, policajtmi, colníkmi, príslušníkmi zboru väzenskej a justičnej stráže a príslušníkmi Hasičského a záchranného zboru a aj s ich rodinami.
            Trinásta medzinárodná vojenská púť do Assisi a do Ríma sa začala v nedeľu 16. septembra 2018 v Katedrále svätého Šebastiána v Krasňanoch a pokračovala cestou do Assisi, kde pútnici dorazili v skorých ranných hodinách a ešte v ten istý večer sa všetkým podarilo šťastne prísť do Ríma.
            Účastníci navštívili všetky štyri veľké rímske baziliky, tiež Baziliku svätého Klementa, Baziliku svätej Praxedy a Baziliku svätého Vavrinca. Vrcholom púte bola generálna audiencia v stredu 19. septembra 2018, pri ktorej sa pápež František stretol s ordinárom Rábekom a osobne pozdravil aj Čestnú stráž Ministerstva obrany Slovenskej republiky a niekoľkých vybraných veriacich a kňazov pôsobiacich v štátnej službe. Pútnikov oslovila aj katechéza pápeža Františka o štvrtom Božom prikázaní „cti svojho otca i matku“, keďže sa tejto púte zúčastnili celé rodiny, na ktoré sa ordinariát zameriava osobitým spôsobom.
            Pápeža ale naši pútnici nevideli iba raz. Svätý otec pred svojou pastoračnou cestou sa prišiel pomodliť do Baziliky Sancta Maria Maggiore, pred obraz Panny Márie Salus Populi Romani práve v čase, keď tam končila svätá omša slovenských pútnikov.
            Púť, ktorá sa zavŕšila v sobotu, obohatila každého z jej účastníkov. Niektorým pomohla lepšie pochopiť vlastný život a poslanie, niektorých posilnila vo viere, niekomu umožnila vykonať si dobrú svätú spoveď a dať si do poriadku svoj život, jednému z vojakov čestnej stráže sa počas tejto púte (nečakane) na Slovensku narodila prvorodená dcéra, takže už nikdy na toto mesto nezabudne. Rodičom padlých vojakov sa snažila pomôcť zmierniť bolesť zo straty nad svojimi padlými synmi. 

Scroll to Top