Medzinárodné fórum k otázkam vojenskej etiky

V dňoch od 8.-12.10.2018 sa v Karl- Eberth Hause mesta Steingaden ( SRN-Bavorsko ) uskutočnilo 8. medzinárodné stretnutie vojakov a vojenských duchovných k otázkam vojenskej etiky. Slovensko bolo zastúpené generálnym duchovným EPS plk. Marianom Bodolló. Ako je typické pre nemeckú organizáciu, všetko bolo nielen naplánované, ale aj dôsledne logisticky zvládnuté a vyvážené prednáškami a duchovnou časťou.

Každý deň začal ranným zamyslením, po ktorom nasledoval blok dvoch prednášok oddelených prestávkou. Prvý deň sa predstavila diplomovaná teologička K. Hoffmann z Mníchova prednáškou ,, Genéza nemeckého protestantského mierového hnutia- účinky na mierové etické postoje evanjelickej cirkvi.“ Akokoľvek znie nadpis hrozivo, až suchopárne, predsa zaujala nielen prezentáciou, ale aj živým výkladom a príkladmi z angažovania cirkvi počas studenej vojny. Druhá prednáška znela ,,Vplyv na dobu zodpovednosti v konkrétnych príkladoch.“ Opäť zažiarila konkrétnymi faktami a argumentmi, a pre ostatné auditórium aj výzvami. Na tvárach starších poslucháčoch síce bolo vidieť určitú nostalgiu za časmi ideálov a sily, no bola zreteľná aj nádej v očiach, že čo robili, malo zmysel. Dokazovala to  nielen prítomnosť zástupcov bývalej Varšavskej zmluvy, teraz už plnohodnotnými členmi EÚ a NATO, ale aj ich aktívne vstupy a konkrétne projekty spolupráce medzi jednotlivými službami. Po obede bolo 42 účastníkov rozdelených do šiestich pracovných skupín, v ktorých na základe rezolúcií OSN sa mali hodnotiť terajšie konflikty vo svete z etického hľadiska. Pracovná skupina po hodine odprezentovala svoj príspevok, s možnosťou konzultácie a hľadania odpovedí aj s ostatnými skupinami.

Večer bol venovaný rozhovorom, voľnočasovým aktivitám, prechádzkam, športu. Druhý deň mal podobný priebeh, tentoraz to už boli prednášky s vojenským právnikom a vojakom, ktorý rozoberal svoju misiu v MALI. Po skončení pracovnej časti dňa sa podvečer uskutočnili sl. Božie, ktorá vykonala vojenská farárka Claudia Konopa. V nich dostali priestor k čítaniu textov a modlitbám aj generálny duchovný EPS plk. Marian Bodolló a plk. Kornel Undas, poľský policajný duchovný.

Vo štvrtok sa uskutočnila prehliadka Augsburgu. Mesto pre evanjelikov obzvlášť významné-  v Augsburgu v roku 1530 prívrženci učenia Martina Luthera prvýkrát predniesli svoje tzv. Augsburské vyznanie. Augsburg je miestom podpisu Augsburského mieru z roku 1555, ktorým sa v Nemecku ukončili boje medzi katolíkmi a protestantmi.  V súčasnosti má mesto zhruba 260 000 obyvateľov a je po Mníchove a Norimbergu tretie najväčšie mesto v Bavorsku. Augsburg je jediné mesto Nemecka, ktoré má vlastný zákonný sviatok – Augsburský sviatok mieru 8. augusta, takže Augsburg má najviac zákonných sviatkov v celom Nemecku. Mesto je biskupské sídlo katolíckej diecézy.

Záverečný deň prebehlo vyhodnotenie a rozlúčka. Treba dodať, že hoci nenápadné stretnutie malo význam ako pre nemecky hovoriacich príslušníkov, tak aj ostatných zo strednej Európy. Účastníci dostali dostatočné množstvo informácií aj podnetov pre svoju ďalšiu prácu.

* Budúci rok sa stretnutie uskutoční v Eisenstadte v Rakúsku

Scroll to Top