Meranie zraku v LOTN, a.s.

V dňoch 1. – 2. októbra 2018 a 4. októbra 2018 mali naši zamestnanci možnosť absolvovať odborné meranie a vyšetrenie zraku priamo v areáli Leteckých opravovní Trenčín. Túto bezplatnú možnosť využilo približne 120 zamestnancov a z výsledkov merania vyplynulo, že až 95% z ľudí, ktorí sa vyšetrenia zúčastnili, trpia očnou chorobou. Práve preto si uvedomujeme, ako je dôležité zodpovedne pristupovať k zdraviu našich kolegov a zabezpečiť im jednoduchý prístup k vyšetreniam.

Scroll to Top