Minister Gajdoš uviedol v pléne NR SR novelu zákona o dobrovoľnej vojenskej príprave

Minister obrany SR Peter Gajdoš dnes v pléne Národnej rady SR uviedol v 1. čítaní novelu zákona o dobrovoľnej vojenskej príprave. Po novom by sa mal zvýšiť finančný príspevok pre dobrovoľných vojakov približne o 200 eur, doba trvania výcviku by sa mala skrátiť z 12 na 11 týždňov a absolventi by mali mať v prípade záujmu jednoduchší vstup do ozbrojených síl, k polícii, hasičom a záchranárom. Zmeny vyplynuli z analýzy pilotného projektu, do ktorej bolo zapracované aj jeho hodnotenie z pohľadu prvých úspešných absolventov.

Rezort obrany chce projekt čo najviac skvalitniť a ďalších dobrovoľných vojakov vycvičiť už za lepších podmienok. Základňa výcviku a mobilizačného doplňovania v Martine je plne pripravená. S výcvikom ďalších dobrovoľných vojakov rezort obrany začne ihneď po účinnosti novely zákona, ktorá je navrhovaná od 1. júla 2017. Rezort obrany chce ročne vycvičiť cca 150 dobrovoľných vojakov.

Projekt dobrovoľnej vojenskej prípravy je určený pre ľudí, ktorí chcú absolvovať vojenský výcvik a získať základné vedomosti a zručnosti potrebné pre plnenie úloh ozbrojených síl a krízového manažmentu. V rámci výcviku získa absolvent základné vedomosti a zručnosti napríklad z taktiky, streľby z ručných zbraní, orientácie v teréne, zdravotníckej prípravy, topografickej prípravy. Zároveň tiež dosiahne vyššiu fyzickú a psychickú pripravenosť, sebadisciplínu a lepšie zvládne stresové a záťažové situácie. Počas odborného výcviku získa absolvent vedomosti z jednej z odborností strelec, ženista, odmorovač a spojár.

Občania Slovenskej republiky považujú dobrovoľnú vojenskú prípravu za významnú formu prípravy obyvateľstva na obranu vlasti. Vyplynulo to z výskumu verejnej mienky, ktorý sa uskutočnil na prelome októbra a novembra minulého roka na reprezentatívnej vzorke 1247 respondentov. Až 72,4 % opýtaných považuje za dôležité, aby táto forma dobrovoľného vojenského výcviku občanov pokračovala aj v budúcnosti.

Scroll to Top