Ministerstvo obrany predstavilo odbornej verejnosti návrh novej Obrannej stratégie SR

Ministerstvo obrany SR dnes predstavilo zástupcom mimovládnych organizácií, Združenia bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky a nezávislým expertom návrh novej Obrannej stratégie SR. Predstaviteľom odbornej verejnosti ju na rokovaní odprezentoval štátny tajomník Róbert Ondrejcsák.
 
Obranná stratégia SR je aktuálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Naposledy bola aktualizovaná v roku 2005. Vo svojej novej podobe reaguje na zväčšovanie rizík v meniacom sa bezpečnostnom prostredí. Dáva dôraz na primárnu zodpovednosť Slovenskej republiky za svoju obranu a ako aj plnenie záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv v oblasti obrany, ktorými je Slovensko viazané, či už v rámci NATO alebo Európskej únie.
 
Rezort obrany zároveň oslovil ďalších 35 subjektov mimovládneho sektora a akademické inštitúcie s avízom o medzirezortnom pripomienkovom konaní a možnosti poslať prípadné podnety. Ministerstvo sa k spolupráci s mimovládnou bezpečnostnou komunitou hlási aj ako k jednému zo svojich záväzkov z Programového vyhlásenia vlády SR. Zároveň však zdôrazňuje, že za tento dokument a jeho obsah nesie zodpovednosť ministerstvo obrany a vláda SR.
Scroll to Top