Ministerstvo obrany spúšťa kampaň na podporu dobrovoľnej prípravy s heslom: „Naša vlasť potrebuje každého z nás – Aj Teba!“

Ministerstvo obrany SR spúšťa v týchto dňoch marketingovo-komunikačnú kampaň, ktorá je zameraná na podporu zvýšenia povedomia verejnosti o dobrovoľnej vojenskej príprave. Cieľom rezortu obrany je osloviť čo najviac mladých ľudí a vzbudiť v nich na báze dobrovoľnosti záujem o obranu vlasti a posilniť ich vlastenectvo. Heslo tohtoročnej kampane znie: „Naša vlasť potrebuje každého z nás – Aj Teba!“
 
„Dobrovoľná vojenská príprava je v zmysle programového vyhlásenia vlády a programu Slovenskej národnej strany jednou z našich priorít. A je najvyšší čas zamyslieť sa nad tým, ako vzbudiť v mladých ľuďoch záujem o obranu vlasti a zároveň ich osloviť natoľko, aby ju vnímali ako svoju česť a povinnosť. S dobrovoľnou vojenskou prípravou to preto nevzdávame a sme pripravení pripraviť ďalších mladých ľudí,“ povedal minister obrany SR Peter Gajdoš.
 
V rámci tohtoročnej kampane pripravil rezort obrany prezentačné video o dobrovoľnej vojenskej príprave, ktoré sa bude premietať v krajských mestách v sieti  kín už od polovice tohto mesiaca. Toto video bude rezort šíriť aj prostredníctvom sociálnej siete Facebook a kanála YouTube. V krajských mestách budú umiestnené bilboardy na autobusových a vlakových staniciach a časť áut regrutačných skupín a ministerstva obrany bude označená vonkajším polepom. Pripravené sú tiež odborné prednášky a branné súboje študentov stredných škôl, ktoré sú takisto jedným z možných zdrojov záujemcov.  Brožúrkami a plagátmi rezort obrany osloví všetky stredné a vysoký školy na Slovensku, ako aj odbory školstva na krajských úradoch, úrady práce a obce. V súčasnosti ešte rezort obrany rieši mediálne partnerstvo so zástupcami médií a na deň spustenia regrutácie pripravuje tlačovú konferenciu vedenia ministerstva obrany a ozbrojených síl. Dobrovoľnú vojenskú prípravu bude propagovať aj v mesačníku Obrana, ktorý každý mesiac dostávajú stredné a vysoké školy.
 
Dobrovoľná vojenská príprava je určená pre mladých ľudí, ktorí chcú absolvovať vojenský výcvik, vďaka ktorému získajú zručnosti a vedomosti, nevyhnutné pre plnenie úloh ozbrojených síl a krízového manažmentu. Počas výcviku, ktorý trvá 11 týždňov majú uchádzači zabezpečené bezplatné ubytovanie a stravovanie a preplatené cestovné náklady. Počas výcviku im bude zapožičaná výstroj a výzbroj a za absolvovanie dostanú viac ako 1100 eur.
Scroll to Top