Ministerstvo obrany SR plne rešpektuje stanovisko predsedu vlády SR k nákupu stíhacích lietadiel F-16

Konečné rozhodnutie o podpise zmlúv k obmene stíhacích lietadiel Vzdušných síl Ozbrojených síl SR je plne v kompetencii vlády SR. Ministerstvo obrany SR túto skutočnosť nikdy nespochybnilo. V piatok 30. novembra boli z úrovne Sekcie modernizácie MO SR dohodnuté, podpísané iba drafty príslušných technických zmluvných dokumentov, ktoré sú potrebné k začatiu procesu obmeny, o čom bola takto vyrozumená aj americká strana. Výsledok troch predbežných samostatných dohôd o ponuke a prijatí tzv. Letter of Offer and Acceptance, ktoré sú potrebné už k reálnemu pristúpeniu plnenia cez americký program FMS, boli z úrovne Sekcie modernizácie MO SR dorokované a predpripravené k podpisu finálnych zmlúv na základe súhlasu Ministerstva financií SR v zmysle uznesenia vlády SR. Minister obrany SR Peter Gajdoš plne rešpektuje stanovisko predsedu vlády, že k podpisu finálnych zmlúv je potrebný súhlas ministerstva financií a v tomto zmysle bude aj ďalej postupovať.
Scroll to Top