Ministri obrany krajín B9 rokovali o posilnení spolupráce v oblasti bezpečnosti

Ministri obrany krajín Bukureštskej deviatky (B9) sa počas dvojdňového rokovania vo Varšave zhodli na potrebe posilnenia spolupráce v oblasti bezpečnosti, a to nielen v rámci regiónu, ale aj v rámci Severoatlantickej aliancie a Európskej únie. Jednou z dominantných tém stretnutia boli aj bezpečnostné výzvy v oblasti kybernetického priestoru.  
 
„Slovensko je zodpovedný partner, ktorý si plní záväzky v rámci medzinárodných štruktúr a svojim postojom k plneniu úloh dlhodobo potvrdzujeme, že sme pripravení niesť svoju časť zodpovednosti za budovanie a udržiavanie bezpečného medzinárodného prostredia,“ povedal minister obrany SR Peter Gajdoš. 
 
Ministri sa na stretnutí venovali aj realizácii projektov Európskej únie. „Za výbornú cestu k dosiahnutiu tohto cieľa považujeme realizáciu projektov PESCO, ktoré sú efektívnym nástrojom pre posilnenie európskeho piliera NATO,“ vysvetlil šéf slovenského rezortu obrany. Prioritou zostávajú aj projekty vojenskej mobility, či Bojovej skupiny EÚ krajín V4, ktorá bude v pohotovosti už od júla tohto roka, a to pod velením Poľska.
 
Ministri obrany Bulharska, Českej republiky, Estónska, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Poľska, Rumunska a Slovenska ďalej diskutovali aj o nových bezpečnostných výzvach v súvislosti s pripravovaným zavedením 5G siete.
Scroll to Top