Ministri obrany krajín V4 vydali spoločnú deklaráciu k samitu členských krajín NATO v Bruseli

Ministri obrany krajín V4 vydali pri príležitosti samitu NATO v Bruseli spoločnú deklaráciu, v ktorej sa zhodli, že úzka regionálna spolupráca v oblasti obrany má významnú pridanú hodnotu pri definovaní a uplatňovaní účinných kolektívnych riešení. Zdôraznili v nej, že spravodlivé zdieľanie výdavkov na obranu medzi všetkými členmi Aliancie je pilierom jednoty a solidarity NATO. Zároveň potvrdili, že plnenie záverov samitu z Walesu a z Varšavy je v tejto oblasti kľúčové. Zopakovali tiež ambíciu napĺňať záväzky spojené s navyšovaním výdavkov na obranu vo výške 2 % HDP do roku 2024.
          
Spoločne tiež vyjadrili odhodlanosť prispieť do ďalšieho zvyšovania vojenskej pripravenosti Aliancie tým, že spolu s ostatnými ministrami členských krajín NATO podporili implementáciu Iniciatívy pripravenosti NATO. Ďalej zdôraznili význam 360-stupňového prístupu Aliancie aj tým, že deklarovali záväzok pokračovať v misii Resolute  Support v Afganistane. Taktiež vyjadrili podporu pre transformáciu a rozšírenie výcvikovej aktivity NATO v Iraku na misiu. Podporili aj spoločné slovensko-poľské úsilie v rámci tejto aktivity s cieľom výcviku irackého personálu v oblasti údržby bývalej sovietskej vojenskej techniky. 
  
Prijatím spoločnej deklarácie zároveň privítali prehĺbenie spolupráce medzi NATO a EÚ a jej zintenzívnenie najmä v oblasti vojenskej mobility, paralelných a koordinovaných cvičení, boja proti hybridným hrozbám, kybernetickej bezpečnosti, ako aj v oblasti operačnej spolupráce v Stredomorí s cieľom pomôcť pri riešení nelegálnej migrácie. Krajiny V4 tiež konštatujú, že Aliancia posilnila svoju zostavu pre odstrašenie a obranu, pričom demonštruje, že je pripravená reagovať na akékoľvek hrozby z  akéhokoľvek smeru, čoho dôkazom je aj posilnená predsunutá prítomnosť v pobaltských krajinách a v Poľsku, ako aj posilnená úloha Mnohonárodného zboru Severovýchod v poľskom Štetíne a zriadenie Mnohonárodnej divízie Severovýchod v Elblągu.
 
Deklarácia je prvým spoločným výstupom ministrov obrany krajín V4 počas slovenského predsedníctva v tomto regionálnom zoskupení, ktoré Slovenská republika prevzala 1. júla 2018.
Scroll to Top