Slovensko sa zapojí do projektu NATO v oblasti obstarávania a skladovania presne riadenej munície

Minister obrany SR Peter Gajdoš dnes v Bruseli v rámci samitu NATO podpísal so svojimi rezortnými kolegami z 15 krajín NATO, ako aj s ministrami obrany Rakúska, Fínska a Republiky Severné Macedónsko memorandum o porozumení na podporu projektu LBDM – Land Battle Decisive Munitions. Cieľom tohto projektu je podporiť mnohonárodnú spoluprácu v obstarávaní a skladovaní presne riadenej munície. 

 

V rámci dnešného rokovania Severoatlantickej rady lídri Aliancie vyjadrili podporu integračným snahám Gruzínska a Ukrajiny. V súlade s aliančnou politikou otvorených dverí ich podporuje aj Slovensko. „Samozrejme, môžeme deklarovať, že sme pripravení pomôcť týmto krajinám v prístupovom procese. V prípade Ukrajiny budeme pokračovať ako vedúca krajina vo Zvereneckom fonde v oblasti likvidácie nevybuchnutej munície a boja s improvizovanými výbušnými zariadeniami. V Gruzínsku bude zase naďalej pôsobiť náš expert na obranné vzdelávanie v rámci iniciatívy budovania obranných kapacít (Defence Capacity Building),“ uviedol minister obrany SR Peter Gajdoš.

 

Slovenská republika ako súčasná predsednícka krajina Vyšehradskej skupiny spolu s ostatnými členskými štátmi vydali na okraj samitu spoločné vyhlásenie ministrov obrany krajín V4, ktorými krajiny deklarujú zvyšovanie obranných výdavkov  a pokračujúce plnenie záväzkov, ktoré z členstva v NATO vyplývajú. 

Scroll to Top