Na Akadémii ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši promovalo 72 kadetov

Slávnostnými promóciami dnes ukončilo bakalárske štúdium na Akadémii ozbrojených síl generála M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši ďalších 72 kadetov. Všetci budú ďalej pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu druhého stupňa, ktoré ukončia vyradením a ustanovením do funkcie.
 
Štátnou záverečnou skúškou ukončili kadeti vysokoškolské štúdium prvého stupňa v študijných programoch „Bezpečnosť a obrana štátu“, „Elektrické zbraňové systémy“, „Vojenské spojovacie a informačné systémy“ a „Zbraňové systémy, zbrane a ich časti“. Splnili tak predpoklad pre vykonávanie základných veliteľských funkcií.
 
Vzhľadom na to, že na výkon dôstojníckej funkcie sa vyžaduje vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, všetci z absolventov budú počas nasledujúcich dvoch rokov pokračovať v inžinierskom alebo magisterskom štúdiu. 69 z nich na Akadémii ozbrojených síl v doterajších študijných programoch, pričom absolvujú aj povinnú prax vo vojenských útvaroch ozbrojených síl.
 
Traja absolventi budú pokračovať denným inžinierskym štúdiom na Leteckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach, z toho jedna študentka v študijnom programe „Riadenie Leteckej dopravy“, čo ju predurčí na funkciu pilota vrtuľníka, a dvaja študenti v študijnom programe „Prevádzka lietadiel“, ktorý ukončia ako odborníci inžinierskej leteckej služby.
Scroll to Top