Na Slovensku budú rokovať vojenskí zdravotníci z krajín V4

Na Slovensku sa v dňoch 4. – 6. februára stretnú vojenskí zdravotníci z krajín Vyšehradskej skupiny. Konferencia vojenského zdravotníctva krajín V4, ktorú organizuje Úrad hlavného lekára SR, sa uskutoční v Liptovskom Mikuláši pri príležitosti slovenského predsedníctva v tomto formáte. Na konferenciu prijali pozvanie aj zástupcovia Centra výnimočnosti pre vojenskú medicínu Budapešť a Multinárodného zdravotníckeho koordinačného centra Koblenz. Celkovo sa na podujatí zúčastní 61 zahraničných a 19 slovenských delegátov.

  

Cieľom 1. ročníka tejto medzinárodnej konferencie je prehĺbiť obrannú spoluprácu krajín aj v oblasti vojenského zdravotníctva. Vojenskí lekári a zdravotníci sa budú venovať možným prienikom spolupráce pri odstraňovaní  nedostatkových spôsobilostí, akými je napríklad zdravotnícka evakuácia vzdušnými prostriedkami – MEDEVAC. Venovať sa budú aj oblasti výcvikového procesu, vzdelávania príslušníkov zdravotníckych jednotiek,  ochrany jednotiek počas nasadenia, zdravotníckej podpore pre špeciálne operácie, veterinárnej podpore a zdravotníckej logistike.

 

Konferencia vojenského zdravotníctva krajín V4 (Visegrad Military Medicine Conference – VIMIMED 2019) bude zameraná na výmenu poznatkov medzi zúčastnenými krajinami, nadviazanie užšej spolupráce, zvýšenie interoperability počas spoločného nasadenia, ako aj na podporu vzájomnej spolupráce  v rámci zdravotníckych jednotiek. Zámerom Ministerstva obrany SR je iniciovať pre túto oblasť pravidelné každoročné stretnutia a zintenzívniť vzájomnú spoluprácu.

Scroll to Top