Náročnosť a rozsah

Aj tak by sa dal charakterizovať pochod, ktorý už po štvrtýkrát v dňoch od 22.-24. mája tohto roku zorganizovalo Ústredie EPS. Tentoraz sa pridali nielen zástupcovia OS SR a zamestnanci, ale aj študenti Gymnázia Jána Amosa Komenského Košice (GJAK), príslušníci ZVJS a Polície. Pochod pod názvom Duchovne po stopách hrdinov SNP začal v dedine Obišovce položením vencov pri pamätníku hrdinom II. svetovej vojny. Odtiaľ putovali účastníci do Kysaku, kde sa k nim pripojila desiatka spomínaných študentov s ich spirituálom Stanislavom Kockom. Pochod v daný deň po 27 km skončil ubytovaním a večerou v GJAK. Na tomto mieste je dôležité oceniť k účastníkom pochodu profesionálny prístup a ústretovosť vedenia školy na čele s riaditeľom Jozefom Krišťanom.
Druhý deň, po položení vencov a príhovore plk. Ferdinanda Muríňa pri pamätníku SNP v Košiciach, pokračoval program pochodu Bohoslužbou v evanjelickom kostole.  Ešte ani nestihli doznieť na Bohoslužbe slová kázne generálneho duchovného Mariana Bodolló a nádherné gospelové piesne a v podaní študentov zboru Comenius, už sa účastníci pochodu vydali na doteraz najnáročnejšiu trasu Košice – Štós, čo do dĺžky 37,3 km tak aj prevýšením. Počas pochodu v druhý deň síce nebolo najpriaznivejšie počasie, no pršalo iba pol hodinu a potom už vôbec. Jedinečného prijatia sa pochodujúcim dostalo na trase v dedine Medzev, kde od vstupu do dediny z miestnych ampliónov zneli pochodové piesne. Pri pamätníku obetiam II.svetovej vojny  vítali pochodujúcich miestni obrovským aplauzom a rovnako prívetivo  sa prejavili aj v pohostení. Po výdatnom obede sa pokračovalo hrebeňom pohoria do kúpeľov v Štóse. V kúpeľoch sa opäť sa položil veniec k pamätníku L. Novomeského. Bol jedným z popredných organizátorov SNP, spoluzakladateľom a podpredseda povstaleckej SNR v Banskej Bystrici (1944). Kúpeľní hostia boli vďační, že sa na pamiatku a udalosti SNP nezabúda a potleskom s prianím všetkého dobrého vyprevádzali pochodujúcich do Štósu. V dedine Štós, kde pochodujúci v miestnom kultúrnom dome prespali, ich privítal okrem starostu aj genmjr.v.v. Marian Horský.
V záverečný tretí deň vykonal Bohoslužbu dekan David Vargaeštok v kostole ECAV v Štóse a pochod pokračoval  položením vencov k pamätníku obetí II. svetovej vojny v Štóse cez Smolník, Uhornú až do Rožňavy. ,,Aha pozri vojaci, takto som ich naživo ešte nikdy nevidela,“ aj takéto slová zazneli na adresu vojakov v Uhornej. Môže byť vari lepšia prezentácia Ozbrojených síl na verejnosti? Pri prevýšení za Uhornou všetci siahli na dno svojich síl, no ako správni vlastenci po jeho zdolaní a krátkom oddychu zaspievali slovenskú hymnu. V Rožňave ich na záver pochodu vítal veliteľ posádky pplk.Oliver Toderiška, ktorý sa postaral aj o logistiku a najmä obed v daný deň. ,,Za váš výkon si nezaslúžite nič iné len obdiv a hrdosť na vás“, povedal veliteľ posádky po ukončení trojdňového pochodu s celkovou dĺžkou 95,7 km.
Budúcoročný pochod by už mal pokračovať smerom na Liptov.
Scroll to Top