Náučno-poznávací zájazd do operačného priestoru Karpatsko-duklianskej operácie a pietna spomienka na obete 2. svetovej vojny

 
Dňa 1. mája 2019 sa pod vedením dekana ordinariátu kpt. Tomáša Huďu zúčastnilo 43 vybraných kadetov 1. ročníka AOS náučno-poznávacieho zájazdu do miest Karpatsko-duklianskej operácie. Vo Svidníku navštívili Vojenské historické múzeum, kde okrem prehliadky múzejných exponátov a videoprojekcie približujúcej vojenské dejiny 20. storočia mohli byť bližšie oboznámení s podmienkami a priebehom Karpatsko-duklianskej operácie konanej v Duklianskom priesmyku v jesenných mesiacoch roku 1944. Následne si pozreli výstavu dobovej vojenskej techniky a Pamätník armádneho generála L. Svobodu. Kadeti taktiež navštívili Pamätník československého armádneho zboru na Dukle – Vyšnom Komárniku a priľahlý cintorín padlých príslušníkov 1. čs. armádneho zboru. Tu dekan ordinariátu vykonal pietny akt s modlitbou za padlých vojakov. Odtiaľ sa kadeti presunuli do „Údolia smrti“, kde medzi obcami Kapišová, Kružľová a Nižná Písaná mohli vidieť v teréne rozmiestnenú tankovú techniku znázorňujúcu tankovú rotu v útoku (8 tankov T-34/85). Tu sa od 25. do 27. októbra 1944 odohrali krvavé tankové boje.
 
 
Scroll to Top