Návšteva myjavského regiónu

Dňa 12. Februára 2019 sa v Senici na Okresnom riaditeľstve policajného zboru v Senici začala vizitácia a zároveň pastoračná návšteva policajnej duchovnej kpt. Júlie Štofanovej nadriadenými, generálnym duchovným  plk. Marianom Bodolló  a riaditeľom Úradu ekumenickej pastoračnej služby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pplk. Milanom Petrulom.
V úvode na pozvanie Krajského riaditeľa policajného zboru  v Trnave pplk. Patrika Kupca v rámci výjazdovej porady kraja a okresných riaditeľstiev dostali duchovní EPS priestor informovať o tohtoročných plánovaných aktivitách Ústredia ekumenickej pastoračnej služby. Na okresnom riaditeľstve PZ v Senici boli duchovní prijatí  riaditeľom odboru poriadkovej polície mjr. Jurajom Eliášom  a tiež vedúcou centra podpory ORPZ v Senici Mgr. Zuzanou Škápikovou.
Po stretnutí s príslušníkmi policajného zboru sa presunuli do sídla úradu Myjavského seniorátu ku seniorovi  Miroslavovi Hvožďarovi.  Vo vzájomnom rozhovore sa informovali o veľmi dobrej spolupráci seniorátu a služby policajnej duchovnej. Boli načrtnuté aj tohtoročné plány v súvislosti so 100. výročím úmrtia M.R.Štefánika a podujatiami, ktoré budú  v rámci seniorátu pri tejto spomienke  prebiehať.
Na záver v rámci plánovaného programu duchovní EPS navštívili Hasičskú stanicu na Myjave. Prijal ich veliteľ mjr. Ján Hanzlíček, ktorý ich oboznámil s prácou  hasičov v tejto oblasti a  bolo to príjemným zavŕšením dňa naplneného spoločnými rozhovormi.
Scroll to Top