Generálporučík Zmeko medzi veliacimi poddôstojníkmi vo Zvolene

V dňoch 5. až 6. marca sa v priestoroch Veliteľstva vzdušných síl vo Zvolene uskutočnilo Zhromaždenie Hlavného poddôstojníka OS SR. Podľa štábneho nadrotmajstra Vladimíra Beluša bolo jeho hlavnou úlohou okrem vyhodnotenia činnosti štruktúry veliacich poddôstojníkov a splnenia úloh vo výcvikovom roku 2018 aj stanovenie si úloh na podporu priorít náčelníka GŠ OS SR, ktoré boli predstavené na jeho veliteľskom zhromaždení 5. a 6. februára 2019.

V druhý deň zhromaždenia zavítal medzi poddôstojníkov aj náčelník Generálneho štábu OS SR generálporučík Daniel Zmeko, spoločne s veliteľom Vzdušných síl generálmajorom Ľubomírom Svobodom. Vo svojom vystúpení ocenil prácu poddôstojníkov pri napĺňaní hlavných úloh výcvikového roka. Zadefinoval pred nimi štyri základné piliere.  „Jeden z nich je personál, vôľa a morálka tohto personálu. A tam je aj úloha vás, veliacich poddôstojníkov. Ste  priamymi nositeľmi uskutočňovania jednotlivých úloh pri výcviku, nasadení na tom najnižšom taktickom stupni. Akým spôsobom dokážete viesť personál, ktorý je Vám zverený, tak budú vyzerať aj ozbrojené sily,“ zdôraznil generál Zmeko.

Vyjadril vo všeobecnosti spokojnosť s tým, ako veliaci poddôstojníci plnia túto úlohu. „Ale ako vo všetkých oblastiach máme rezervy, máme ich aj tu, v práci poddôstojníkov. Musíme byť náročnejší na seba a na svojich podriadených. Ale nevyžadovať od podriadených viac, ako vyžadujeme sami od seba.“

Generál Zmeko s uspokojením konštatoval, že v poslednom období sa mu veľmi dobre počúvali slová chvály kanadského veliteľa bojovej skupiny v Lotyšsku, keď hodnotil vycvičenosť a pripravenosť slovenského kontingentu na plnenie úloh medzinárodného zoskupenia NATOv rámci Predsunutej prítomnosti. „Myslím si, že to je príklad, ako by sme mali pristupovať k plneniu úloh,“ zvýraznil.

Hlavný poddôstojník OS SR pripomenul, že v Poddôstojníckej akadémii boli v priebehu uplynulého roku uskutočňované kurzy na základe nových programov kariérnych a odborných kurzov. „V spolupráci s veliteľmi všetkých zložiek OS SR sme sa zamerali na efektivitu a opodstatnenosť vysielania mužstva a poddôstojníkov do kurzov. Základňa výcviku a mobilizačného doplňovania v Martine podľa nových programov dokázala znížiť počet výcvikových dní v kurzoch o 1198. Dĺžka trvania kariérnych kurzov klesla v priemere o 44 percent, počet výcvikových týždňov v poddôstojníckej akadémii klesol o 26 a počet výcvikových dní o 119. Počas roku 2018 boli pri výcviku s úspechom využívané mobilné výcvikové tímy. Z útvarov boli zasa vysielaní inštruktori do martinskej základne.“

Štábny nadrotmajster Vladimír Beluš zdôraznil, že v trende zvyšovania efektívnosti a opodstatnenosti kurzov pokračujú aj v tomto roku. Za prvé štyri mesiace sa neuskutoční na základe analýzy 50 kurzov, ušetrí sa 242 dní v kurzoch a nebude do nich vyslaných 433 profesionálnych vojakov. Len na vyplácaní cestovných náhrad sa tak ušetrí vyše 555 tisíc eur.

V roku 2018 sa síce podarilo zregrutovať viac ľudí, ako odišlo do zálohy profesionálnych vojakov a zastaviť tak ich pokles počtu, ale naďalej pretrváva vysoká nedoplnenosť kvalifikovaným stredoškolským personálom vo vybraných vojenských odbornostiach. Najmä v ženijných odbornostiach, EOD a inžiniersko-leteckej služby. Chýba 649 profesionálnych vojakov v hodnosti vojak 2.stupňa a 714 vojakov v hodnosti slobodník. Ide zväčša o funkcie vodičov. V poddôstojníckom zbore chýbajú kľúčové funkcie, hlavne velitelia družstiev v hodnosti rotný. Tu je naplnenosť len 54,4 percent.

„Práve prebiehajúci výcvikový rok 2019 teda rozhodne nebude ľahký. Prináša mnohé výzvy, ktoré však chceme úspešne zvládnuť,“ povedal Vladimír Beluš a na záver zhromaždenia odovzdal spoločne s generálporučíkom Zmekom najlepšiemu poddôstojníkovi OS SR za rok 2018 rotmajstrovi Martinovi Chovancovi z martinského strediska CIMIC a PSYOPS vojenský odznak. Ocenili aj ďalších vybraných poddôstojníkov a príslušníkov mužstva z útvarov a zariadení OS SR. 

Scroll to Top