Novela zákona o vojnových veteránoch prešla prvým čítaním

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky dnes v prvom čítaní prerokovali novelu zákona o vojnových veteránoch. Z nej vyplýva, že ministerstvo obrany bude môcť vybudovať Penzión pre vojnových veteránov a splniť tak jeden z cieľov vyplývajúcich z Programového vyhlásenia vlády SR a naplniť ďalší bod z programu Slovenskej národnej strany. Novelu z dielne rezortu obrany schválila vláda SR v januári tohto roka.
 
Novela zákona určuje rozsah poskytovaných služieb a nákladov spojených s ubytovaním a stravovaním. Taktiež umožňuje, aby v penzióne bývali s manželom/manželkou alebo druhom/družkou, ktorí s nimi žijú v spoločnej domácnosti. Má ísť o dlhodobé, cenovo prijateľné ubytovanie pre vojnových veteránov, ktorí majú problém so zabezpečením bývania. Zákon počíta aj s možnosťou, že ministerstvo obrany im bude do určitej výšky uhrádzať náklady na ubytovanie, v prípade, že si to nebudú môcť zo svojho príjmu dovoliť. Avšak až po splnení zákonom stanovených podmienok.
 
Ak kapacity penziónu rezort nenaplní vojnovými veteránmi, bude možné prijať do penziónu aj bývalých profesionálnych vojakov. Konkrétne tých, ktorí sú poberateľmi výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku, čiže tých, ktorí odslúžili minimálne 25, resp. 15 a viac rokov. Ministerstvo obrany plánuje penzión vybudovať v priestoroch už existujúceho objektu v správe rezortu.
 
Na Slovensku je v súčasnosti evidovaných 173 vojnových veteránov z obdobia II. svetovej vojny a viac ako 7500 novodobých veteránov.
Scroll to Top