Nový obraz v Kaplnke ZaNKIS Ružomberok


Každá nedeľa je nádherný sviatok Kristovho zmŕtvychvstania; deň pokoja, keď prichádzame do božích chrámov, plnšie zažívame Božie kráľovstvo a zároveň odpočívame v kruhu rodiny. Nedeľa 10. 2. bola však v Kaplnke sv. Pátra Pia v Ružombersku ešte o čosi slávnostnejšia. Bohuznámy dobrodinec venoval ručne maľovaný obraz Božieho milosrdenstva, ktorý nahradí jednoduchú reprodukciu. Vďaka tomuto milému skutku sa nám bude o trochu ľahšie rozjímať nad Božím kráľovstvom, aby sme ho potom my zas mohli prinášať tam, kde nás Prozreteľnosť poslala. 

Scroll to Top