Nový partner v projekte mnohonárodného práporu vojenskej polície NATO

Na základe záujmu Gruzínska o vstup do Severoatlantickej aliancie gruzínske ministerstvo obrany  spolupracuje vo viacerých iniciatívach so zahraničnými partnermi prostredníctvom tzv. Substantial NATO-Georgia Package (SNGP). Jednou z iniciatív tohto projektu je i SNGP Military Police Initiative, ktorej cieľom je vstup Vojenskej polície Gruzínska (GEO) do aktivity mnohonárodného práporu vojenskej polície NATO (NATO MNMPBAT).  Z tohto dôvodu a po vzájomnej dohode všetkých strán sa v termíne 7. až 13. apríla vo Vaziani v Gruzínsku uskutočnilo cvičenie gruzínskej Vojenskej polície, počas ktorého príslušníci NATO MNMPBATu vykonali predbežné hodnotenie pripravenosti resp. spôsobilostí VP GEO s cieľom posúdenia ich stavu  (odborného i materiálového) pred ich pričlenením do NATO MNMPBATu. V termíne 9-13.4.2019 paralelne s týmto hodnotiacim cvičením vykonávali delegácie zástupcov krajín projektu NATO MNMPBAT, tzn. velitelia/riaditelia (poverení) vojenských polícií Poľska (plk. Dadal), Česka (plk. Gottfried), Chorvátska (plk. Radoš)  a Slovenska (plk. Migát) rokovania so zástupcami MO GEO – zástupcom NGŠ OS GEO – brig. gen. Shalva Jabakhidze, veliteľom VP GEO – plk. Abesalom Manjavidze a zástupcami projektu SNGP, pričom cieľom týchto prvotných rokovaní bolo zo strany Gruzínska predstavenie projektu SNGP so zameraním na iniciatívu Military Police, následne bola predstavená úloha, štruktúra, postavenie  Vojenskej polície GEO, taktiež boli pre účastníkov rokovaní vykonané živé ukážky spôsobilostí Vojenskej polície. Zo strany zástupcov NATO MNMPBATu boli prezentované štruktúra a úlohy projektu NATO MNMPBAT (HRV stranou), slovenská delegácia predstavila a objasnila základné právne dokumenty týkajúce sa činnosti projektu NATO MNMPBAT. Na samotný záver týchto rokovaní (12.4.2019) bol všetkým účastníkom zástupcami NATO MNMPBATu, ktorí sa zúčastňovali cvičenia Vojenskej polície GEO, predstavený výsledok hodnotenia spôsobilostí VP GEO (na základe uskutočneného cvičenia) so záverom, že Vojenskej polícii Gruzínska  bolo ponúknuté partnerstvo v tomto projekte NATO MNMPBAT s jasným cieľom – ďalším prehlbovaním spolupráce medzi Vojenskými políciami NATO MNMPBATu a Vojenskej polície Gruzínska (intenzívnou účasťou na spoločných aktivitách NATO MNMPBAT), ktorej vyvrcholením bude plnohodnotné členstvo Vojenskej polície Gruzínska v mnohonárodnom projekte NATO MNMPBAT.
Scroll to Top