Nový väzenský kaplán v Želiezovciach


Na sviatok Navštívenia Panny Márie krátko predpoludním sa stal novým väzenským kaplánom v Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Želiezovciach Mgr. Peter Baláž. Tento duchovný otec prišiel vykonávať svoju službu v Ordinariáte Ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky z Banskobystrickej diecézy.
         Dôstojný Pán Baláž zložil v prítomnosti ordinára, Mons. Františka Rábeka prísahu vernosti a katolícke vyznanie viery pričom sa dotýkal knihy svätých evanjelií. Urobil tam v prítomnosti generálneho vikára Mons. Bartolomeja Juhása, SDB a svätej omše sa zúčastnili aj niekoľkí odsúdení.
 

Scroll to Top