Odpustová slávnosť v Magurke


Dňa 5.7.2017 na sviatok sv. Cyrila a Metoda sa konala odpustová svätá omša na Osade Magurka, ktorá je najvyššie položená osada na Slovensku. Nachádza pod hrebeňom Nízkych Tatier vo výške 1050 m. n. m., v krásnom prírodnom prostredí v závere Ľupčianskej doliny pod vrcholkami Latiborskej hole, Ďurkovej a Chabenca. Pozvanie prijali traja farári z katolíckej a aj z evanjelickej cirkvi. Od založenia farnosti v ÚVTOS Ružomberok uplynulo päť rokov, ktorá má týchto slovanských vierozvestcov za hlavných patrónov. Príslušníčky, príslušníci, a zamestnanci ústavu sa už po druhýkrát stretli v kostole na slávnosti a potom pri posedení v tomto krásnom prostredí Nízkych Tatier.

Scroll to Top